Ręcznie maczane czekoladki

chocolate shows traces

01
Na czekoladowym korpusie widoczne są ślady widelca do czekolady

Dowiedz się, jakie są tego możliwe przyczyny i rozwiązania 


Stężała czekolada na widelcu do czekolady

Stara, stężała czekolada będzie pozostawiać ślady na świeżej, płynnej czekoladzie. Zawsze należy korzystać z czystego widelca do czekolady.

 

Czekolada jest nie dość płynna

Na lepkiej czekoladzie podczas maczania z łatwością tworzą się odciski. Wybierz czekoladę o wystarczająco wysokiej płynności.

 

 

Nadzienie nie jest pokryte twardą powłoką czekoladową

Przed pocięciem i maczaniem nadzienia pokryj je cienką, twardą warstwą czekolady. Pomoże to uniknąć tworzenia się śladów po widelcu do czekolady.

chocolates harden

02
Czekoladki twardnieją bardzo wolno

Dowiedz się, jakie są tego możliwe przyczyny i rozwiązania


 

Czekolada była niedostatecznie skrystalizowana

Masło kakaowe w czekoladzie nie osiągnęło właściwej, skrystalizowanej struktury, przez co nie jest w stanie stwardnieć. Należy prawidłowo zatemperować czekoladę przed jej dalszą obróbką.

chocolates dipped

03
Czekoladki nie twardnieją

Dowiedz się, jakie są tego możliwe przyczyny i rozwiązania


Czekolada nie została poddana temperowaniu (lub wstępnej krystalizacji)

W rezultacie czekolada nie twardnieje i pozostaje mokra. Zawsze należy prawidłowo zatemperować czekoladę przed jej dalszą obróbką.

dipped pralines turn white

04
Maczane praliny po dwóch dniach robią się białe

Dowiedz się, jakie są tego możliwe przyczyny i rozwiązania


Czekoladę schłodzono zbyt wolno

Ponieważ temperatura otoczenia była zbyt wysoka, czekolada chłodziła się zbyt wolno. Stosuj prawidłową procedurę schładzania.

 

Czekoladki wstawiono do chłodziarki zbyt późno lub w ogóle

Stosuj właściwą procedurę, czas i temperaturę schładzania.

 

 

Czekoladowy korpus jest zbyt gruby

Czekoladowy korpus jest zbyt gruby i wymaga długiego czasu chłodzenia. Wybierz czekoladę o wystarczająco wysokiej płynności.

air bubbles in the chocolate

05
Wczekoladowym korpusie widoczne są pęcherzyki powietrza

Dowiedz się, jakie są tego możliwe przyczyny i rozwiązania


Czekolada była nie dość płynna

Lepka czekolada z łatwością zatrzymuje w sobie pęcherzyki powietrza. Wybierz czekoladę o wystarczająco wysokiej płynności.

 

Czekolada była nadmiernie skrystalizowana

Zatemperowana czekolada bardzo zgęstniała i łatwo zatrzymuje w sobie pęcherzyki powietrza. Dbaj o zachowanie prawidłowej gęstości zatemperowanej czekolady podczas korzystania z niej.

 

 

There’s too much excess chocolate

The dipped chocolates weren’t tapped against the surface of your dipping chocolate enough to ‘pull off’ all excess chocolate.

foot at the base of the chocolates

06
Upodstawy czekoladek widoczne jest zgrubienie lub stopka

Dowiedz się, jakie są tego możliwe przyczyny i rozwiązania


Nadmiar czekolady

Nie uderzono maczanymi czekoladkami o powierzchnię czekolady do maczania w sposób, który pozwolił „odciągnąć” cały nadmiar czekolady.

 

Czekolada była nadmiernie skrystalizowana

Czekolada bardzo zgęstniała i spłynęła w czasie twardnienia. Dbaj o zachowanie prawidłowej gęstości zatemperowanej czekolady podczas korzystania z niej.

 

 

Z czekoladkami obchodzono się niedelikatnie po maczaniu

Przed przeniesieniem ręcznie maczanych czekoladek należy pozwolić im tężeć przez kilka minut.