chocolate figures break

01
Czekoladowe figurki pękają podczas wydobywania ich z formy

Dowiedz się, jakie są tego możliwe przyczyny i rozwiązania 


Czekolada jest zbyt płynna i nie nadaje się do formowania dużych figurek z czekolady

Formowanie dużych czekoladowych figurek ze zbyt płynnej czekolady sprawi, że ich korpus będzie zbyt cienki. Wybierz czekoladę o niższym poziomie płynności.

 

 

Czekoladowy korpus jest zbyt cienki jak na dużą figurkę

Formuj duże czekoladowe figurki za pomocą dwóch lub trzech warstw czekolady, aby korpus był grubszy i lepiej kurczył się podczas chłodzenia.

callebaut chocolate figures  grey

02
Czekoladowe figurki całkowicie szarzeją

Dowiedz się, jakie są tego możliwe przyczyny i rozwiązania


Czekolada była schładzana zbyt wolno

Czekolada po wlaniu do formy chłodziła się zbyt wolno. Stosuj właściwą procedurę schładzania, czas i temperaturę schładzania.

 

Czekolada nie została schłodzona lub stało się to zdecydowanie zbyt późno

Uformowane figurki nie zostały umieszczone w chłodziarce lub stało się to nie dość szybko. Stosuj właściwą procedurę, czas i temperaturę schładzania.

 

 

Czekoladowy korpus jest zbyt gruby

W rezultacie będzie się chłodził zbyt wolno (szczególnie dotyczy to niewielkich pustych figurek). Wybierz czekoladę o wystarczająco wysokiej płynności.

 

Nalot cukrowy: biały nalot o ziarnistej teksturze

Nalot cukrowy spowodowany jest szokiem termicznym lub wpływem kondensacji na czekoladowy korpus. Można mu więc zapobiec, właściwie przechowując produkty.

Callebaut: chocolate figures won’t release

03
Czekoladowych figurek nie można wydobyć z formy

Dowiedz się, jakie są tego możliwe przyczyny i rozwiązania


Czekolada nie została poddana temperowaniu (lub wstępnej krystalizacji)

Dlatego właśnie czekolada nie twardnieje, przylepiając się zamiast tego do formy. Zawsze należy prawidłowo zatemperować czekoladę przed jej dalszą obróbką.

 

Czekolada była niedostatecznie skrystalizowana

Masło kakaowe w czekoladzie nie osiągnęło właściwej, skrystalizowanej struktury, przez co nie jest w stanie stwardnieć. Zawsze należy prawidłowo zatemperować czekoladę przed jej dalszą obróbką.

 

Czas schładzania był zbyt krótki

W rezultacie czekolada nie stwardniała odpowiednio. Stosuj właściwą procedurę, czas i temperaturę schładzania.

 

 

Czekoladowy korpus jest zbyt cienki jak na dużą figurkę

Czekoladowy korpus dużej figurki nie może kurczyć się odpowiednio, jeżeli jest wykonany ze zbyt płynnej czekolady. Wybierz czekoladę o niższym poziomie płynności.

 

Czekolada jest zbyt płynna i nie nadaje się do formowania dużych figurek z czekolady

Formuj duże czekoladowe figurki za pomocą dwóch lub trzech warstw czekolady, aby korpus był grubszy i lepiej kurczył się podczas chłodzenia.