Rozwiązywanie problemów: Puste figurki

01
Czekoladowe figurki pękają podczas wydobywania ich z formy

Dowiedz się, jakie są tego możliwe przyczyny i rozwiązania 


 

Czekolada jest zbyt płynna i nie nadaje się do formowania dużych figurek z czekolady

Formowanie dużych czekoladowych figurek ze zbyt płynnej czekolady sprawi, że ich korpus będzie zbyt cienki. Wybierz czekoladę o niższym poziomie płynności.

Więcej na temat płynności czekolady

Czekoladowy korpus jest zbyt cienki jak na dużą figurkę

Formuj duże czekoladowe figurki za pomocą dwóch lub trzech warstw czekolady, aby korpus był grubszy i lepiej kurczył się podczas chłodzenia.

Rola płynności

02
Czekoladowe figurki całkowicie szarzeją

Dowiedz się, jakie są tego możliwe przyczyny i rozwiązania


 

Czekolada była schładzana zbyt wolno

Czekolada po wlaniu do formy chłodziła się zbyt wolno. Stosuj właściwą procedurę schładzania, czas i temperaturę schładzania.

Jak wygląda prawidłowa procedura schładzania?

Czekolada nie została schłodzona lub stało się to zdecydowanie zbyt późno

Uformowane figurki nie zostały umieszczone w chłodziarce lub stało się to nie dość szybko. Stosuj właściwą procedurę, czas i temperaturę schładzania.

Więcej na temat schładzania

Czekoladowy korpus jest zbyt gruby

W rezultacie będzie się chłodził zbyt wolno (szczególnie dotyczy to niewielkich pustych figurek). Wybierz czekoladę o wystarczająco wysokiej płynności.

Wskazówki dotyczące płynności

Nalot cukrowy: biały nalot o ziarnistej teksturze

Nalot cukrowy spowodowany jest szokiem termicznym lub wpływem kondensacji na czekoladowy korpus. Można mu więc zapobiec, właściwie przechowując produkty.

Jak zapobiegać nalotowi cukrowemu

03
Czekoladowych figurek nie można wydobyć z formy

Dowiedz się, jakie są tego możliwe przyczyny i rozwiązania


 

Czekolada nie została poddana temperowaniu (lub wstępnej krystalizacji)

Dlatego właśnie czekolada nie twardnieje, przylepiając się zamiast tego do formy. Zawsze należy prawidłowo zatemperować czekoladę przed jej dalszą obróbką.

Rola temperowania

Czekolada była niedostatecznie skrystalizowana

Masło kakaowe w czekoladzie nie osiągnęło właściwej, skrystalizowanej struktury, przez co nie jest w stanie stwardnieć. Zawsze należy prawidłowo zatemperować czekoladę przed jej dalszą obróbką.

Co zrobić z nadmiernie skrystalizowaną czekoladą?

Czas schładzania był zbyt krótki

W rezultacie czekolada nie stwardniała odpowiednio. Stosuj właściwą procedurę, czas i temperaturę schładzania.

Przeczytaj wskazówki dotyczące schładzania

Czekoladowy korpus jest zbyt cienki jak na dużą figurkę

Czekoladowy korpus dużej figurki nie może kurczyć się odpowiednio, jeżeli jest wykonany ze zbyt płynnej czekolady. Wybierz czekoladę o niższym poziomie płynności.

Wybór właściwej czekolady

Czekolada jest zbyt płynna i nie nadaje się do formowania dużych figurek z czekolady

Formuj duże czekoladowe figurki za pomocą dwóch lub trzech warstw czekolady, aby korpus był grubszy i lepiej kurczył się podczas chłodzenia.

Wybór właściwej czekolady