Odstraňování závad: Odlitky čokolády

01
Odlitky čokolády se při vyjímání z formy lámou

Možné příčiny a řešení 


 

Čokoláda je příliš tekutá pro tvarování velkých odlitků čokolády

Tvarování velkých odlitků čokolády s příliš tekutou čokoládou má za následek příliš tenkou čokoládovou skořápku. Zvolte čokoládu nižší tekutosti.

Více o tekutosti čokolády

Čokoládová skořápka je příliš tenká pro velké odlitky čokolády

Tvarování odlitků čokolády se dvěma až třemi vrstvami čokolády pro zajištění silnější čokoládové skořápky, která se při chladnutí lépe smršťuje.

Význam tekutosti

02
Odlitky čokolády zcela zešednou

Možné příčiny a řešení


 

Čokoláda chladla příliš pomalu

Po tvarování je čokoláda chlazena příliš pomalu. Použijte správný postup chladnutí, dobu chladnutí a teplotu.

Jaký je správný postup chladnutí?

Čokoláda chladla příliš pozdě nebo vůbec

Tvarované odlitky čokolády byly umístěny do ledničky příliš pozdě nebo vůbec. Použijte správný postup chladnutí, dobu chladnutí a teplotu.

Více o chladnutí

Čokoládová skořápka je příliš silná

V důsledku toho bude chladnout příliš pomalu (zejména při použití pro malé odlitky čokolády). Zvolte čokoládu dostatečné tekutosti.

Doporučení k tekutosti

Výkvět cukru: bílý výkvět se zrnitou texturou

Výkvět cukru je způsobem teplotními šoky nebo tím, že byla čokoládová skořápka vystavena kondenzaci. Nic, čemu by nemohlo zamezit řádné skladování.

Jak zamezit výkvětu cukru

03
Odlitky čokolády z formy vůbec nejdou vyjmout

Možné příčiny a řešení


 

Čokoláda nebyla temperována (nebo předkrystalizována)

To je důvod, proč čokoláda netuhne a místo toho se přilepí k formě. Před zpracováním vždy svou čokoládu řádně temperujte (nebo předkrystalizujte).

Význam temperování

Čokoláda je podkrystalizovaná

Kakaové máslo ve vaší čokoládě nemá správnou krystalickou strukturu, a proto nemůže ztuhnout. Před zpracováním vždy svou čokoládu řádně temperujte.

Jak spravit překrystalizovanou čokoládu?

Doba chladnutí byla příliš krátká

V důsledku toho čokoláda nedostatečně ztuhla. Použijte správný postup chladnutí, dobu chladnutí a teplotu.

Přečtěte si naše pokyny k chladnutí

Čokoládová skořápka je příliš tenká pro velký odlitek čokolády

Čokoládová skořápka velkých odlitků čokolády se nemůže řádně smrštit, když je tvarována pomocí čokolády, která je příliš tekutá. Zvolte čokoládu nižší tekutosti.

Volba správné čokolády

Čokoláda je příliš tekutá pro velké odlitky čokolády

Tvarování odlitků čokolády se dvěma až třemi vrstvami čokolády pro zajištění silnější čokoládové skořápky, která se při chladnutí lépe smršťuje.

Volba správné čokolády