Udržitelné pěstování kakaa


S každým balením Finest Belgian Chocolate
podporujete pěstitele kakaa

Cocoa Horizons Foundation

Podporujeme pěstitele kakaa

Vaše volba značky Callebaut® zlepšuje životy pěstitelů

Výborná čokoláda potřebuje výborné kakaové boby. Když si zvolíte Callebaut® Finest Belgian Chocolate, vybíráte si výbornou chuť a aktivní podporu místních pěstitelů kakaa v západní Africe: z každého bloku nebo balíčku, které si koupíte, je část investována zpět do školicích a komunitních projektů pro pěstitele, a to v partnerství z nadací Cocoa Horizons.

Nadace Cocoa Horizons aktivně působí na Pobřeží Slonoviny, Ghaně a Tanzánii, a zaměřuje se na dva hlavní pilíře pro řešení výzev a dosažení skutečného pokroku: produktivitu a komunitu.

Cíl programu trvalé udržitelnosti

Věříme, že zlepšování jejich životů a jejich podpora při přeměně pěstování kakaa v udržitelný zdroj příjmu zabezpečí budoucnost pěstování kakaa, a to dnes i zítra.

Podpora farmářů při zvyšování produktivity

Pro zabezpečení budoucnosti kakaa musíme podporovat farmáře při zvyšování jejich výnosu na hektar a pomáhat jim získávat lepší příjem z pěstování kakaa. Lepší postupy při výrobě kakaa jsou nutné pro zajištění toho, aby bylo pěstování kakaa životaschopnou možností i pro následující generaci pěstitelů, včetně mladých žen.

Řešíme to dvěma způsoby: školením farmářů a vyplácením farmářských prémií. 

Školení farmářů

Školení umožňuje farmářům pěstovat kakao udržitelným a odpovědným přístupem, zvyšovat jejich výnosy a zlepšovat životy jejich rodin. Společnost Callebaut® a nadace Cocoa Horizons se také zapojuje do školení mladé generace farmářů a do přeměny jejich profese v atraktivní kariéru.

Ve tříletých cyklech jsou všichni zaregistrovaná farmáři školeni s cílem vytvoření kapacity a zvýšení povědomí o udržitelných postupech výroby kakaa. Školení pokrývá následující témata:

  • Správné zemědělské postupy,
  • Funkční gramotnost,
  • Ochrana dětí,
  • Zpětná sledovatelnost,
  • Kvalita,
  • Zdraví a bezpečnost.

Vyplácení farmářských prémií

Vedle školení budou vypláceny prémie přímo farmářům a skupinám farmářů. Tím se zvýší jejich příjem z pěstování kakaa a umožní jim investovat do jejich farem a komunit.

Posilování komunit pěstitelů kakaa

Společně s našimi partnery se snažíme o dlouhodobý pohled a spolupracujeme s farmáři na zlepšení postupů výroby kakaa, přičemž současně řešíme kritické sociální problémy v komunitách, kde farmáři a jejich rodiny žijí. Venkovské komunity často postrádají základní infrastrukturu a služby, včetně přístupu k vodě, základní zdravotní péči a školám. To je důvod, proč se angažujeme v podpoře řešení ve čtyřech klíčových oblastech: vzdělání, ochrana dětí, rovnoprávnost žen a zdraví.

Vzdělání

Vzdělání je základem rozvoje. Kromě podpory zápisu a chození do školy přispíváme na infrastrukturu, pokud komunity postrádají dostatečné školní zařízení pro základní a sekundární vzdělávání.
To zahrnuje výstavbu a vybavení tříd, výstavbu a vybavení jídelen pro školy, výstavbu oddělených WC pro hochy a dívky, zajišťování solárních panelů pro osvětlení, a výstavbu domů pro učitele s cílem přilákání a udržení kvalifikovaného personálu. Tím, že pomáháme plnit konkrétní vyslovené potřeby komunit a farmářských skupin, se zaměřujeme na poskytování přístupnějšího, bezpečného a dostatečně vybaveného vzdělávacího prostředí pro děti v oblastech pěstování kakaa.

Doufám, že jsem příkladem dalším ženám v mé vesnici, když uvidí, že pro ně existuje cesta dosažení finanční nezávislosti a být silné a pyšné. Když školím jiné ženy, vidím, jaký to má vliv na jejich sebedůvěru a nezávislost, naplňuje mne to pýchou. Každá žena by měla mít příležitost cítit se takto.

Yvette AYEKOUE ANIN, farmářka / lektorka farmářek, Pobřeží Slonoviny

Ochrana dětí

Naše vize při zlepšování komunit pěstitelů kakaa je ta, že všechny děti mohou chodit do školy a jsou chráněny před škodlivou prací. Společně s partnery podporujeme význam školního vzdělávání při našem školení farmářů a pracujeme s komunitami ke zvýšení povědomí o dětské práci, lepším porozumění jejích příčin a vypracování konstruktivních řešení.

Rovnoprávnost žen

Klíčovými prioritami je zapojení žen do školení, administrativních a řídicích činností skupin farmářů a dalších příležitostí rozvoje podnikání. Podporujeme vzdělávání v oblasti gramotnost a obchodních dovedností a pracujeme se ženami a skupinami žen v komunitách na rozvoji příležitostí k vytváření příjmu.

Zdraví

Farmáři, rodiny a komunity potřebují snadný přístup k čisté nezávadné vodě. Tuto základní životní potřebu ovšem venkovské komunity často postrádají. Spolupracujeme s komunitami na zajišťování vrtů ve školách a vodních filtrů pro školy a vzdálenosti ve vzdálených oblastech. Také stavíme školní WC, podporujeme školení WASH (water, sanitation, hygiene - voda, dezinfekce hygiena) a podporujeme iniciativy ke zlepšení přístupu farmářů k základním službám zdravotní péče, včetně programu zdravotního pojištění, očkovacích kampaní a bezplatný, lékařským prohlídkám.

Podívejte se, čeho jsme dosud dosáhli