Show filter
Show filter Hide filter

精炼方式为

类别

坚果和坚果酱
remove

类别

坚果种类

口感

烘焙

% 榛子

100 % to 100 %

% 开心果

100 % to 100 %

您想要制作的配方

 • 糖果
 • 法式西点&甜点
 • 烘焙

您想采用的技术

 • 糖果
 • 法式西点&甜点
 • 烘焙
 • 冰淇淋&雪芭
 • 饮料
 • 开胃菜

资质认证

Packaging

坚果和坚果酱

已找到 2 个产品
坚果和坚果酱

清淡、果味、无糖开心果口味——质地细腻光滑。

 • Compare
 • Favorites
坚果和坚果酱

浓烈的榛子口味,香香的烘焙口味——质地细嫩丝滑。

 • Compare
 • Favorites
已找到 2 个产品,查看产品