Show filter
Show filter Hide filter

精炼

类别

坚果和坚果酱
remove
坚果酱和果仁糖
remove

范围

无糖纯坚果酱
remove

类别

范围

 • 坚果酱和果仁糖

坚果形状

口感

烘焙

% 榛子

100 % to 100 %

% 开心果

100 % to 100 %

你希望做的配方

 • 糖果
 • 法式西点&甜点
 • 烘焙

你希望使用的技术

 • 糖果
 • 法式西点&甜点
 • 烘焙
 • 冰淇淋&雪芭
 • 饮料
 • 开胃菜

认证

Packaging

坚果和坚果酱

2 发现产品
坚果和坚果酱

清淡、果味、无糖开心果口味——质地细腻光滑。

 • Compare
 • Favorites
坚果和坚果酱

浓烈的榛子口味,香香的烘焙口味——质地细嫩丝滑。

 • Compare
 • Favorites
2