Show filter
Show filter Hide filter

精炼

类别

巧克力
remove

类别

巧克力类型

% 最低可可含

20 % to 83 %

% 可可脂含量

21 % to 53 %

% 最低乳含量

0 % to 31 %

流动性

你希望做的配方

  • 糖果
  • 法式西点&甜点
  • 烘焙
  • 冰淇淋&雪芭
  • 饮料

你希望使用的技术

  • 糖果
  • 法式西点&甜点
  • 烘焙
  • 冰淇淋&雪芭
  • 饮料

Shape

认证

Packaging

巧克力

85 发现产品

Finest Belgian Chocolate

Finest Belgian Gold Chocolate
85