Utwardzanie lodów

Proces ten polega na umieszczeniu lodów w chłodni, w celu obniżenia ich temperatury do -18/-20˚C.

W procesie frezowania nie cała woda zawarta w lodach ulega zamrożeniu (w temperaturze -7/-8˚C
tylko 50% wody zamienia się w lód). Dlatego konieczny jest proces całkowitego wymrożenia wody
zawartej w zamrożonej masie lodowej. W tym celu obniża się temperaturę do -14˚C, aby można było
je przechowywać w witrynie lub do -18˚C, jeśli chcemy przetrzymywać w chłodni.

Istnieją dwa sposoby obniżenia temperatury:

  • Przed wystawieniem lodów w witrynie włóż je na kilka minut do „szokówki”
  • Przed składowaniem lodów w chłodni obniż ich temperaturę do -18˚C

Poprawne utwardzanie lodów, przeprowadzone w możliwie najkrótszym czasie, ma wiele zalet:

  1. Ustala strukturę lodów
  2. Lody utrzymują swoją konsystencję
  3. Lody utrzymują odpowiedni „stopień napowietrzenia”

Utwardzanie jest stosowane, kiedy sytuacja wymaga przechowania znacznych ilości lodów przez dłuższy
okres. Proces ten pozwala zachować ich strukturę, konsystencję i właściwości smakowe.