Znaczenie
substancji stałych

Beztłuszczowe substancje stałe składają się głównie z białek, laktozy i soli mineralnych. Białka mleka ułatwiają wchłanianie pęcherzyków powietrza do mieszanki lodowej i pełnią rolę
czynnika zagęszczającego.

Świeże mleko zawiera około 9% beztłuszczowych substancji stałych, co jest sumą zawartych w nich: białek (3,5%), laktozy (4,5%) i soli mineralnych (1%). Z drugiej strony, odtłuszczone
mleko w proszku
zawiera ich nie mniej niż 95%, z czego połowę stanowi laktoza. Mieszanka lodowa powinna zawierać w sumie od 7 do 12% beztłuszczowych substancji stałych.

Inne substancje stałe

„Inne substancje stałe” to określenie używane do opisu wszystkich składników w mieszance lodowej, które nie są cukrami, tłuszczami, beztłuszczowymi substancjami stałymi lub wodą.
Składają się na nie wszystkie stabilizatory, emulgatory, czynniki zagęszczające, masa kakaowa, owoce, pasta orzechowa, itd.

Interested to learn more?