• Home
  • Barry Callebaut ruby chocolade reserveringsplatform: voorwaarden

Barry Callebaut ruby chocolade reserveringsplatform
Reserveringsvoorwaarden

Barry Callebaut heeft het huidige online platform (het platform) geïntroduceerd om een tijdelijk reserveringsproces te implementeren waarmee zakelijke klanten in de gebaks-, bak- en confiseriesector bepaalde volumes van de nieuwe producten op basis van ruby chocolade kunnen reserveren (het product). De gereserveerde producten kunnen, naar wens van de klant, worden verkocht en geleverd op een 'first in/first out'-basis, ofwel rechtstreeks door Barry Callebaut ofwel door een distributeur uit het distributeursnetwerk van Barry Callebaut (dit wordt hierna ook wel het reserveringsproces of het project genoemd).

Uw toegang tot en gebruik van het platform en uw deelname aan het reserveringsproces zijn onderhevig aan de volgende reserveringsvoorwaarden (de reserveringsvoorwaarden). Wanneer u het platform bezoekt, gebruikt of er een bijdrage aan levert, accepteert u, zonder beperking of kwalificaties, de volgende reserveringsvoorwaarden.

Barry Callebaut behoudt zich het recht voor om deze reserveringsvoorwaarden nu en dan, naar eigen inzicht en goeddunken, aan te passen of te herzien door deze tekst te actualiseren. U bent gebonden aan al dergelijke herzieningen.

De term 'Barry Callebaut' verwijst naar de entiteit van de Barry Callebaut-groep die verantwoordelijk is voor het platform, in het bijzonder Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 CH, Zürich, Zwitserland. Waar van toepassing kan de term 'Barry Callebaut' ook verwijzen naar andere gelieerde ondernemingen die lid zijn van de Barry Callebaut-groep.

Het reserveringsproces wordt geïmplementeerd en reserveringen worden op basis van de volgende voorwaarden gedaan:

I. Het project, het reserveringsproces en de toegang tot en het gebruik van het platform zijn onderhevig aan voorafgaande acceptatie van de klant van:

II.Reserveringen die worden gedaan via het platform (reserveringen) worden gezien als niet-bindende uitingen van interesse van een klant, waarbij de klant een bepaalde hoeveelheid producten reserveert via het platform in overeenstemming met de reserveringsvoorwaarden.

III. Het reserveringsproces is actief en reserveringen mogen alleen worden gedaan tijdens de periode van 1 maart 2018 tot één van de volgende data (de datum die het eerst wordt bereikt):

  • 1 maart 2019
  • De datum waarop de beperkte voorraad producten op is, zoals bepaald door Barry Callebaut.

(de reserveringsperiode);

IV.Het reserveringsproces is alleen bedoeld voor zakelijke klanten (B2B) en alleen B2B-klanten mogen reserveringen doen. Het is verplicht om een geldig btw-nummer en klantnummer op te geven;

V. Het reserveringsproces is actief en reserveringen mogen alleen worden gedaan zolang er producten beschikbaar zijn, zoals bepaald door Barry Callebaut. Niets in deze reserveringsvoorwaarden of op het platform kan Barry Callebaut ertoe verplichten om een bepaalde hoeveelheid producten te reserveren of op voorraad te houden voor distributeurs of klanten;

VI. Reserveringen worden goedgekeurd mits aan het vereiste minimum wordt voldaan en het maximum niet wordt overschreden. De vereisten kunnen te allen tijde tijdens de duur van het project door Barry Callebaut worden aangepast:

  • Minimaal verplichte reserveringsvolume: 20 kg
  • Maximaal toegestane reserveringsvolume: 200 kg

VII. Reserveringen worden afgehandeld op basis van first in/first out;

VIII. Reserveringen vormen geen bestellingen. Bestellingen, bevestigingen van bestellingen en verkoop worden buiten het reserveringsproces om voltooid. De klant kan kiezen om dit te laten verlopen via Barry Callebaut, op basis van de voorwaarden die gelden tussen Barry Callebaut en de klant, of via distributeurs, op basis van de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de distributeurs en de klant;

IX. Reserveringen worden gedaan op basis van de prijsreferenties op het platform. Deze zijn enkel indicatief van aard. Niets in deze reserveringsvoorwaarden of op het platform beperkt Barry Callebaut of een van de deelnemende distributeurs in het bepalen van de uiteindelijke verkoopprijs van de producten;

X. Barry Callebaut streeft ernaar om de deelnemende distributeurs op de hoogte te stellen van de potentiële start van de productie en de verkoop van de producten, waarna de deelnemende distributeurs de verantwoordelijkheid hebben om de klanten op de hoogte te stellen en hen de kans te bieden om de producten rechtstreeks bij hen te bestellen;

XI. De verkoop en de levering van producten door Barry Callebaut, rechtstreeks aan klanten of aan deelnemende distributeurs, als gevolg van de reserveringen, zijn volledig onderhevig aan de algemene verkoopvoorwaarden van de toepasselijke Barry Callebaut-entiteit, aan alle andere overeengekomen voorwaarden tussen de partijen en aan de volledige uitsluiting van alle algemene aankoopvoorwaarden van de betreffende klant of distributeur;

XII. De verkoop en levering van producten door deelnemende distributeurs aan klanten zijn onderhevig aan de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen die distributeurs en de klanten;

XIII. De term 'ruby' wordt ten aanzien van de producten gebruikt om het vierde type chocolade te beschrijven. Barry Callebaut maakt geen opmerkingen en verleent geen garanties over of het gebruik van de term 'ruby' om producten te beschrijven niet zal leiden tot claims van derden op basis van intellectuele-eigendomsrechten. Barry Callebaut wijst alle verantwoordelijkheden af met betrekking tot de verwatering of schending van intellectuele-eigendomsrechten van derden over het gebruik van de term 'ruby' om producten te beschrijven;

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 19 februari 2018 en zijn vanaf die datum van kracht.