Çikolata ürünleri nasıl depolanmalıdır

Kötü depolamanın tamamlanmış ürününüzün kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır. Bunu önlemek için, Callebaut şefi Alexandre Bourdeaux saklama işleminin ayrıntılarını açıklıyor.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Çikolata kreasyonlarınızı doğru koşullarda saklamak neden bu kadar önemlidir?
Sabit depolama sıcaklıkları, çikolatanın yüzeyinde doğal olarak oluşan beyaz-grimsi renk değişikliğinin (örn. yağ kristallenmesi) azaltılması için önemlidir.

Sıcaklık şokları, şekerin kristallenmesioluşturabileceğinden, bu şoklardan kaçınılmalıdır.

Çikolatanın çok nemli veya çok soğuk bir yerde depolanması, yoğunlaşmaya neden olup, şeker kristallenmesine yol açabilir.

Çikolata, kokuları emme eğiliminde olduğundan, güçlü kokuya sahip ürünlerin yakınında depolanmamalıdır.