CALLEBAUT_Trace me back_header

SPRAWDŹ
POCHODZENIE

  • Home
  • strona główna Kakao z Ghany

SKĄD I JAK POZYSKUJEMY
ZIARNA KAKOWE O GWARANTOWANYM POCHODZENIU

Komponujemy mieszankę do naszej Finest Belgian Chocolate z ziaren kakaowych pochodzących od rolników z 3 różnych krajów. Ziarna kakaowe z każdego z krajów nadają naszej czekoladzie niepowtarzalny, zrównoważony smak na swój własny, wyjątkowy sposób.

Ponieważ wszystkie ziarna pochodzą bezpośrednio od rolników zarejestrowanych w programach Cocoa Horizons, możemy zapewnić szefom kuchni pracującym z naszymi produktami pełną gwarancję pochodzenia kakao..
 

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ GHANA EKWADOR

 CALLEBAUT Ghana cocoa cultivation

Ziarna kakaowe pozyskiwane z Ghany do naszej Finest Belgian Chocolate wnoszą do smaku charakterystyczne nuty kwaśne i owocowe (głównie czerwone owoce).

JAK POZYSKUJEMY ZIARNA BEZPOŚREDNIO OD
WSPÓLNOT ROLNICZYCH W GHANIE

W Ghanie zaopatrujemy się bezpośrednio w ziarna kakaowe od wspólnot rolniczych w 6 różnych okręgach. Znajdują się one w zachodniej części Ghany, na zachód od Kumasi, gdzie gęsty pas roślinności i tropikalny klimat stwarzają idealne warunki do uprawy kakaowca.

 

Rolnicy w Ghanie są zrzeszeni w „stowarzyszeniach rolniczych” . Stowarzyszenie zazwyczaj obejmuje grupę rolników z jednej lub kilku małych wiosek. Każda wioska posiada jeden punkt skupu, gdzie rolnicy dostarczają i po dokonaniu oceny, sprzedają swoje ziarna. Każdy worek ziarna jest rejestrowany i oznaczany znakiem punktu skupu, co pozwala sprawdzić, a którego punktu skupu oraz z jakiej wspólnoty pochodzi. Co kilka dni punkty skupu przywożą worki z ziarnem kakaowym do magazynów okręgowych, gdzie jest ono oficjalnie sortowane i plombowane. Stamtąd ziarno kakaowe jest wysyłane do jednego z magazynów portowych – gdzie jest ponownie sortowane i przygotowywane do ostatecznej wysyłki do Belgii.

WSPÓLNOTY ROLNICZE W GHANIE

Uprawa kakao jest ściśle regulowana i kontrolowana przez władze Ghany. Wyznaczają one oficjalną organizację skupującą, która może organizować skup ziaren kakaowych od rolników. Firma macierzysta Callebaut jest oficjalnie akredytowana przez władze jako kupiec.

• Kupujemy kakao z 6 okręgów, które czasami są podzielone na podokręgi, a każdy z nich ma własny magazyn okręgowy.

  • Goaso: składa się z 4 podokręgów (Goaso A, B , C i D) i reprezentuje 86 grup rolniczych, w których 2301 rolników objętych jest programem Cocoa Horizons.
  • Kasapin: składa się z 3 podokręgów (Kasapin A, B i C) i reprezentuje 89 grup rolniczych, w których 2118 rolników objętych jest programem Cocoa Horizons.
  • Fosukrum: składa się z 3 podokręgów (Fosukrum A, B i C). Kupujemy od grup rolniczych z podregionów Fosukrum B i C, w których 1028 rolników objętych jest programem Cocoa Horizons.
  • Asumura: składa się z 2 podokręgów (Asumura A i B), w których 1257 rolników objętych jest programem Cocoa Horizons.
  • Dormaa
  • Nkrankwanta

LOKALIZACJA

Uprawa kakao w Ghanie jest skoncentrowana głównie w zielonym, tropikalnym pasie na południu, poniżej rzeki Volta, rozciągającym się na całej szerokości kraju. Region ten zapewnia odpowiednie warunki klimatyczne i środowisko naturalne do uprawy kakaowca. Występują 2 okresy zbiorów: zbiory główne rozpoczynają się w październiku a kończą w styczniu. Mniejsze pozasezonowe zbiory zaczynają się w lipcu.

Uważa się, że Tetteh Quarschie była pierwszą osobą, która sprowadziła kakaowce do Ghany z pobliskiej wyspy Fernando Po (obecnie Bioko w Gwinei Równikowej) około 1870 roku. Po pierwszych udanych próbach rozdał owoce i nasiona przyjaciołom i krewnym, którzy również zajęli się sadzeniem kakaowców. Wkrótce inni rolnicy poszli ich śladem. Dziesiątki lat później kakao zostało jednym z najczęściej eksportowanych produktów rolnych Ghany.

CALLEBAUT Ghana map Cocoa Cultivation

IDENTYFIKACJA POCHODZENIA

W magazynach okręgowych Ghany każdy przychodzący worek ziarna kakaowego jest rejestrowany wraz z nazwą grupy rolniczej, która dostarczyła ziarno. Informacje te można znaleźć ma znaku punktu skupu znajdującym się na każdym worku. Punkty skupu stosują ręczny/analogowy rejestr i potrafią określić, od którego rolnika pochodzi każdy worek. Obecnie możemy przetwarzać wszystkie dane, aż do poziomu wspólnoty, która odebrała ziarna od rolników. 

 CALLEBAUT Ghana cocoa farmer communities
 CALLEBAUT Ghana cocoa beans.

W JAKI SPOSÓB OCENIAMY JAKOŚĆ ZIAREN

We współpracy z naszymi rolnikami i fundacją „Cocoa Horizons” oraz Ghana Cocoa Board pozyskujemy wysokiej jakości ziarno kakaowe z Ghany:

incons ivory coast beans

TYLKO ZIARNA ZE ZBIORU GŁÓWNEGO
Ziarna kakaowe ze zbioru głównego są większe i dodają czekoladzie więcej smaku. Wybierając kakao ze zbioru głównego, liczymy dobrze wysuszone ziarna: 100 g ziaren powinno zawierać mniej niż 100 ziaren.

Sun dried cocoa ivory page

TYLKO DOBRZE WYSUSZONE KAKAO
Zawartość wilgoci w naszych ziarnach nie przekracza 8%. Gwarantuje to jak najlepszy stan ziaren do przechowywania i wysyłki.

fermented cocoa icon

TYLKO DOBRZE SFERMENTOWANE ZIARNA KAKAO
Wszystkie partie ziaren są poddawane kontroli jakości, aby sprawdzić, czy zostały dobrze sfermentowane. Dobra fermentacja pozwala zoptymalizować walory smakowe kakao.

jutte bags icon

TYLKO W WORKACH Z JUTY
Juta stanowi idealną, naturalną barierę umożliwiającą ziarnom „oddychanie” podczas transportu oraz aklimatyzację podczas transportu i przechowywania.

JAKIE ZNACZENIE DLA ROLNIKÓW Z GHANY MA PROGRAM COCOA HORIZONS

Cocoa Horizons organizuje szkolenia dla rolników w polowych szkołach rolniczych i na modelowych farmach obejmujące różne tematy:
- wydajność gospodarstw rolnych i zróżnicowanie upraw
- najlepsze praktyki rolnicze i ochrona środowiska
- uwrażliwianie na pracę dzieci
- wspieranie przedsiębiorczości wśród młodych rolników i kobiet

Cocoa Horizons wypłaca rolnikom premię i oferuje dodatkowe korzyści finansowe z tytułu poprawy jakości i wydajności.

Oprócz szkoleń, Cocoa Horizons angażuje się również w programy społeczne, takie jak finansowanie lokalnych szkół, szpitali, źródeł wody pitnej itp.

WIĘCEJ NA www.cocoahorizons.org

COCOA HORIZONS
CO OZNACZA NASZA WSPÓŁPRACA DLA ROLNIKÓW UPRAWIAJACYCH KAKAOWCE >

CALLEBAUT_traceable_cocoa_horizons

HISTORIE – OD PORTU DO ROLNIKA
SZEFOWIE KIRSTEN I HAKAN POKAZUJĄ, JAK DZIAŁA GWARANCJA POCHODZENIA > >

CALLEBAUT_traceable cocoa beans story Ghana

HISTORIE – OD ZIARNA DO CZEKOLADY W BELGII
CO OZNACZA NASZA WSPÓŁPRACA DLA ROLNIKÓW UPRAWIAJACYCH KAKAOWCE >

 CALLEBAUT_traceable cocoa beans story Belgium