Zrównoważone uprawy kakaowca


Kupując już jedno opakowanie czekolady Finest Belgian Chocolate, wspierasz rolników uprawiających kakaowiec

Cocoa Horizons Foundation

Fundacja Cocoa Horizons

Ten program wsparcia koordynowany jest przez fundację Cocoa Horizons

Fundacja Cocoa Horizons to nienastawiona na zysk organizacja nadzorowana przez szwajcarską federalną organizację kontrolną, a zarządzana przez radę złożoną z dwóch kierowników wyznaczonych do tego celu przez grupę Barry Callebaut oraz jednego niezależnego kierownika pochodzącego z zewnątrz organizacji.

Jej misją jest poprawa dochodów rolników uprawiających kakaowiec oraz ich społeczności, realizowana poprzez promocję zrównoważonego i prowadzonego na zasadach przedsiębiorstwa rolnictwa, poprawę wydajności i rozwój społeczności. Łącząc w Fundacji wysiłki firmy Callebaut i innych klientów, możemy wspólnie stymulować zmianę w społecznościach zajmujących się uprawą kakaowca oraz zwiększyć zasięg naszego wpływu. Fundacja monitoruje kształtujące się potrzeby społeczności rolniczych oraz kieruje fundusze na te działania, które są najbardziej potrzebne i które wywrą pozytywny wpływ na dochody rolników.

Fundacja Cocoa Horizons jest poddawana audytowi globalnej niezależnej firmy audytorskiej. Ponadto wypłacane dodatki poddawane są niezależnej weryfikacji, co ma zagwarantować ich sprawiedliwą alokację i efektywność pomocy.

Odwiedź witrynę fundacji Cocoa Horizons