Naomi z trudem utrzymywała rodzinę. Trzy lata temu, zdeterminowana, by zmienić swoją historię, Naomi dołączyła do programu Cocoa Horizons, w którym wykorzystała moduł szkoleniowy dla agroleśnictwa, aby stopniowo przekształcić swoje gospodarstwo i finanse. Dziś nie tylko z dumą zbiera ziarno kakaowe najwyższej jakości, ale także inne rośliny spożywcze, takie jak maniok i babka lancetowata, aby sprzedawać je uzyskując dodatkowy dochód i nakarmić swoją rodzinę. Pracuje również jako sprzedawca w jednym z największych centrów skupu ziarna kakaowego w swoim regionie. Naomi jest siłą, z którą należy się liczyć i która ma dalsze ambicje, aby zwiększyć swoją niezależność finansową.

"Kiedyś martwiłam się o utrzymanie rodziny z trojgiem dzieci; zapewnienie im odpowiedniego wykształcenia, utrzymania ich w zdrowiu. Moment, w którym nauczyłam się, jak stać się bardziej niezależną, był momentem, w którym stałam się silniejsza."

- Naomi -
Farmer, Ghana

JAK WSPIERAMY NOWE POKOLENIE KOBIET 

Wyzwania

W Afryce Zachodniej tylko około 5% farmerów to kobiety. A tylko około 33% prowadzi działalność generującą dochód1. Jednak dbanie o rodzinę jest dla nich często głównym priorytetem. Badania pokazują, że sukces kobiety jest silnym katalizatorem poprawy zdrowia i edukacji jej dzieci2. Dlatego inwestowanie w kobiety uprawiające ziarna kakaowe ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju całych społeczności.

*Analiza Zrównoważonego Rozwoju przeprowadzona w 326 społecznościach, z którymi Barry Callebaut wdrożył programy zrównoważonego rozwoju.
**Źródła ONZ, Światowa Federacja Kakao.

Twoje wsparcie

Finansowanie szkoleń rolno-leśnych dla kobiet, aby zwiększyć liczbę kobiet-farmerów i trenerów, dzięki którym będą one samowystarczalne i będą w stanie zdywersyfikować swoje dochody.

Zapewnianie kobietom szkoleń w zakresie umiejętności czytania i pisania, zarządzania finansami i dobrych praktyk rolniczych, aby mogły prowadzić własne firmy.

Podnoszenie świadomości na temat praw kobiet, wzmocnienia ich pozycji i wrażliwości na płeć w celu podkreślenia ich roli w społeczności i udziału w strukturach zarządzania.

Zajęcie się podstawową przyczyną pracy dzieci, ponieważ kobiety posiadające stabilny dochód są w stanie posyłać swoje dzieci do szkoły.

 CALLEBAUT Sustainability tools Intro 2020

Poinformuj swoich klientów.

Jesteś Szefem, Czekoladziarzem, Piekarzem czy Cukiernikiem? Użyj naszych bezpłatnych narzędzi i pokaż swoim klientom, że wybierasz Belgijską czekoladę produkowaną z ziaren pochodzących ze zrównoważonych źródeł, która wspiera farmerów, aby wciąż rozwijali swoje rzemiosło.

Przejdź do materiałów do komunikacji

Podkreśl swoją markę odpowiednimi narzędziami

Jesteś Szefem, Czekoladziarzem, Piekarzem czy Cukiernikiem? Użyj naszych bezpłatnych narzędzi i pokaż swoim klientom, że wybierasz Belgijską czekoladę produkowaną z ziaren pochodzących ze zrównoważonych źródeł, która wspiera farmerów, aby wciąż rozwijali swoje rzemiosło.

Przejdź do materiałów do komunikacji

WSPIERANIE FARMERÓW W DRODZE DO RZEMIOSŁA

WSPIERANIE FARMERÓW W DRODZE DO RZEMIOSŁA

Wspieranie nowego pokolenia farmerów

WSPIERANIE NOWEGO POKOLENIA FARMERÓW

Odkryj więcej
Zmiany na horyzoncie

ZMIANY NA HORYZONCIE
Odkryj zmiany, które razem robimy - fakty i liczby

Społeczności farmerów z którymi współpracujemy

SPOŁECZNOŚCI FARMERÓW Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY
Odkryj kilka społeczności farmerskich, z którymi pracujemy i od których kupujemy ziarno pochodzące ze zrównoważonych źródeł

Pytania & odpowiedzi

PYTANIA & ODPOWIEDZI
Więcej informacji o programie Fundacji Cocoa Horizons