Joseph zawsze był stolarzem. Po śmierci jego taty odziedziczył farmę ziarna kakaowego. Bez ziarna i bez pieniędzy, szybko zorientował się, że musi podejść do sprawy w inny sposób. Poprzez Fundację Cocoa Horizons dołączył do programu szkoleniowego i nauczył się jak przycinać, sadzić i rewitalizować swoje drzewa kakaowe. Zaczął pracować i już po roku drzewa się odpłaciły za opiekę. Dzisiaj, jest dumny ze swoich zbiorów. Otrzymuję zapłatę za swoje dobre ziarna oraz premię za ich wysoką jakość. 

“Uprawa ziaren kakaowych jest jak stolarstwo. Musisz włożyć trochę miłości, aby stworzyć coś naprawdę pięknego. Dzisiaj moje drzewa dobrze się rozwijają i jestem dumny z mojej uprawy.”

- Joseph -
Farmer, Ghana

JAK WSPIERAMY TYSIĄCE FARMERÓW
W ICH RZEMIOŚLE UPRAWY ZIARNA

Wyzwania

Chociaż większość światowego kakao pochodzi z Afryki Zachodniej, region ten boryka się z najpoważniejszymi wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju. 60% farmerów z Wybrzeża Kości Słoniowej żyje poniżej granicy ubóstwa 1. Brak wiedzy na temat dobrych praktyk rolniczych, zarządzania plantacjami i jakości ziarna kakaowego ma bezpośredni wpływ na zbiory, jakość plonów i cykl życia ich plantacji.

*Analiza Zrównoważonego Rozwoju przeprowadzona w 326 społecznościach, z którymi Barry Callebaut wdrożył programy zrównoważonego rozwoju.

 

Twoje wsparcie

Zapewnianie szkoleń w zakresie dobrych praktyk rolniczych, umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz ochrony dzieci, aby farmerzy mogli komercjalizować swoje produkty i inspirować młodzież w swoich społecznościach.

Płacenie premii pieniężnej farmerom i zapewnienie im dostępu do narzędzi, sprzętu, infrastruktury i edukacji, aby wciąż mogli się rozwijać.

Zapewnienie rolnikom możliwości zarejestrowania kont oszczędnościowych, dokonywania wpłat pieniężnych i dostępu do kredytów.

 

CALLEBAUT Sustainability tools Intro 2020

Poinformuj swoich klientów.

Jesteś Szefem, Czekoladziarzem, Piekarzem czy Cukiernikiem? Użyj naszych bezpłatnych narzędzi i pokaż swoim klientom, że wybierasz Belgijską czekoladę produkowaną z ziaren pochodzących ze zrównoważonych źródeł, która wspiera farmerów, aby wciąż rozwijali swoje rzemiosło.

Przejdź do materiałów do komunikacji

Podkreśl swoją markę odpowiednimi narzędziami

Jesteś Szefem, Czekoladziarzem, Piekarzem czy Cukiernikiem? Użyj naszych bezpłatnych narzędzi i pokaż swoim klientom, że wybierasz Belgijską czekoladę produkowaną z ziaren pochodzących ze zrównoważonych źródeł, która wspiera farmerów, aby wciąż rozwijali swoje rzemiosło.

Przejdź do materiałów do komunikacji

WSPIERANIE KOBIET UPRAWIAJĄCYCH ZIARNO KAKAOWE

WSPIERANIE NOWEGO POKOLENIA FARMERÓW

Odkryj więcej

ZMIANY NA HORYZONCIE
Odkryj zmiany, które razem robimy - fakty i liczby

Społeczności farmerów z którymi współpracujemy

SPOŁECZNOŚCI FARMERÓW Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY
Odkryj kilka społeczności farmerskich, z którymi pracujemy i od których kupujemy ziarno pochodzące ze zrównoważonych źródeł

Pytania & odpowiedzi

PYTANIA & ODPOWIEDZI
Więcej informacji o programie Fundacji Cocoa Horizons