Background
Zero Child Labour By 2025

Zero Child Labour By 2025

BIERZEMY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

NASZE PODJĘTE, KLUCZOWE KROKI, BY OSIĄGNĄĆ CEL:
ZERO PRACY DZIECI DO 2025 R.

Ponosimy odpowiedzialność i mamy plan działania - oparty na pełnej identyfikowalności i przejrzystości - aby do 2025 roku położyć kres wszelkim formom pracy dzieci i sprawić, że stanie się ona przeszłością.

Nie możemy wyrazić się jaśniej: zdecydowanie potępiamy współczesne niewolnictwo, handel ludźmi i pracę przymusową, w której wykorzystywani są dorośli lub dzieci. W naszym łańcuchu dostaw nie ma miejsca na żadne z tych naruszeń praw człowieka. Nie akceptujemy również żadnej innej formy pracy dzieci, która przybiera różne oblicza i jest powodowana ubóstwem, będącym główną przeszkodą dla rolników w zatrudnianiu profesjonalnego personelu do pracy w ich gospodarstwach. Prowadzi to do tego, że polegają oni na rodzinie i dzieciach do pomocy w gospodarstwach.

Nasze ziarno kakaowe pozyskujemy bezpośrednio od grup rolników w Ekwadorze oraz głównie od rolników z Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej. Pomimo wielu wyzwań, nigdy nie odwrócimy się od zachodnioafrykańskich farmerów uprawiających ziarno. Ziarno kakaowe z Afryki Zachodniej zawsze było w samym sercu smaku czekolady Callebaut. Zachodnioafrykańscy rolnicy uprawiający ziarno kakaowe, są w takim samym stopniu sercem naszego rzemiosła, jak nasi mistrzowie prażenia ziarna i produkcji czekolady. Pozyskiwanie ziarna z innych źródeł nie przynosi żadnych rozwiązań ani dla tamtejszych farmerów, ani dla ich dzieci i rodzin. Dlatego też podjęliśmy jasną i świadomą decyzję, by rozwiązywać problemy tam, gdzie one występują. Współpracujemy ze społecznościami farmerów ziarna kakaowego i organizacjami pozarządowymi, aby stawić czoła problemowi pracy dzieci i pomóc w przekształceniu upraw ziarna kakaowego w Afryce Zachodniej w kwitnące uprawy i trwałe źródło dochodów dla lokalnych społeczności rolników.

pointer

1. GWARANTUJEMY MOŻLIWOŚĆ PRZEŚLEDZENIA DROGI ZIARNA AŻ DO SPOŁECZNOŚCI FARMERÓW I POZYSKUJEMY ZIARNA KAKAOWE DO NASZEJ CZEKOLADY POPRZEZ ODDZIELNY PRZEPŁYW SUROWCA

Od 2020 roku Callebaut jest pierwszym producentem czekolady na świecie, który stosuje identyfikowalne ziarna kakao do wszystkich swoich belgijskich czekolad Finest Belgian Chocolates - wprowadzając identyfikowalność na niespotykaną dotąd skalę w przemyśle czekoladowym. Dla nas był to kluczowy krok w zagwarantowaniu przejrzystego łańcucha dostaw dla każdego szefa kuchni i rzemieślnika, który zaufał naszym produktom i zobowiązaniu.

Dzięki prostemu skanowaniu kodu QR i wprowadzeniu unikalnego kodu partii znajdującego się na każdym opakowaniu czekolady, szefowie kuchni i rzemieślnicy mogą prześledzić drogę naszej czekolady aż do społeczności rolników, u których pozyskujemy ziarna kakaowca. Nasza identyfikowalność gwarantuje, że program Cocoa Horizons jest bezpośrednio powiązany z pochodzeniem naszych ziaren: tylko z gospodarstw, które znamy, z którymi współpracujemy i które monitorujemy: 41 449 farmerów z Wybrzeża Kości Słoniowej, 6 704 farmerów z Ghany i 5 sprawdzonych organizacji skupu w Ekwadorze. Gwarantuje to również szefom kuchni i rzemieślnikom ciągłe zaangażowanie firmy Callebaut w walkę z pracą dzieci.

Ziarna kakaowca pozyskiwane przez Callebaut są w pełni odseparowane od łańcucha dostaw Barry Callebaut: aby zachować ich identyfikowalność oraz dlatego, że zostały wybrane zgodnie z normami jakości, których potrzebujemy do produkcji naszej czekolady Callebaut.

Znajomość rolników, z którymi współpracujemy, pozwala nam na partnerstwo z nimi, budowanie długotrwałych relacji i monitorowanie działań na farmach. Dzięki naszej radykalnej zmianie w kierunku identyfikowalnych ziaren kakaowca, możemy wykrywać, naprawiać i eliminować pracę dzieci.

Wierzymy, że jest to najskuteczniejszy sposób na zagwarantowanie zrównoważonego, niezawodnego i przejrzystego łańcucha dostaw.

pointer

2. JESTEŚMY W KONTAKCIE Z WSZYSTKIMI NASZYMI FARMERAMI ZA POŚREDNICTWEM FUNDACJI COCOA HORIZONS

Znamy wszystkie grupy farmerów, którzy uprawiają ziarna kakaowca używane do naszej czekolady i jesteśmy z nimi blisko, dzięki pracy w terenie Fundacji Cocoa Horizons. Lokalne zespoły skupiają się na zapewnieniu coachingu, umożliwieniu dostępu do finansowania i usług rolniczych, programach wzmocnienia pozycji farmerów i angażowaniu się w społeczne projekty wspólnotowe, mające na celu ochronę dzieci i poprawę warunków życia.

Fundacja gromadzi również dane z gospodarstw, z którymi współpracujemy: 41.449 zweryfikowanych przez Cocoa Horizons rolników na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz 6.704 zweryfikowanych rolników w Ghanie, uprawiających 100% zachodnioafrykańskich ziaren kakaowca przeznaczonych do produkcji czekolady Callebaut. Dane te są kluczowe dla zrozumienia działań w gospodarstwie, oceny ryzyka pracy dzieci i zaradzenia każdemu znalezionemu przypadkowi.

pointer

3. PRIORYTETOWO TRAKTUJEMY SPOŁECZNOŚCI ZAGROŻONE I DZIECI NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE

Fundacja Cocoa Horizons traktuje priorytetowo społeczności najbardziej zagrożone, dążąc do wykrycia każdego przypadku pracy dzieci. Przypadki te są zgłaszane, dokumentowane i naprawiane. Jednak każdy przypadek jest inny. Specyficzne potrzeby i sytuacja każdego dziecka są podstawą rozwiązań, które staramy się wprowadzić. Czasami wystarczy dialog z rodziną, aby zaradzić problemowi i zapobiec jego powtórzeniu się. Czasami musimy zastosować podejście krok po kroku, aby znaleźć właściwe rozwiązanie.

Naszym celem jest zmotywowanie rodziców do tego, aby ich dzieci uczęszczały do szkoły, zamiast wykonywać jakąkolwiek pracę na farmach. Jest to stałe zobowiązanie, które przynosi wyraźne rezultaty.

W odniesieniu do niewolnictwa, handlu ludźmi lub pracy przymusowej, w gospodarstwach, z którymi współpracujemy, nie stwierdzono żadnych takich przypadków. Jeśli wykrylibyśmy przypadek jakiegokolwiek naruszenia praw człowieka, natychmiast zgłosilibyśmy to władzom lokalnym, a priorytetem byłyby dzieci: bezpieczne wydostanie ich z miejsca krzywdy i zapewnienie im bezpiecznego schronienia.

pointer

4. UWRAŻLIWIENIE NA PROBLEM PRACY DZIECI PODNOSI ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNOŚCI FARMERÓW

Trwałe wyeliminowanie pracy dzieci jest możliwe tylko poprzez dialog z farmerami i społecznościami, w których żyją i pracują. Dlatego też bezpośrednie szkolenia na temat pracy dzieci i uwrażliwianie rolników na znaczenie edukacji dla ich dzieci są kluczowymi priorytetami Fundacji Cocoa Horizons w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Tylko w roku 2019/20 zamierzamy objąć ponad 11 000 rolników z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany szkoleniami uwrażliwiającymi na pracę dzieci.

pointer

5. WSPOMAGANIE DOBROBYTU FARMERÓW

Ubóstwo jest główną przyczyną pracy dzieci. Dlatego walczymy z tym problemem u jego źródeł: zabezpieczając dochody rolników i pomagając im wyjść z ubóstwa. W 2015 r. firma Callebaut zobowiązała się do pozyskiwania kakao bezpośrednio od grup i spółdzielni rolników w Ekwadorze, Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Dziś 100% ziaren kakao dla naszej czekolady jest pozyskiwane w sposób zrównoważony: oznacza to, że zaopatrujemy się wyłącznie na farmach zweryfikowanych przez Cocoa Horizons, płacąc im premie pieniężne i inwestując w działania mające na celu profesjonalizację rolnictwa, poprawę wydajności i pomoc w zwiększeniu ich dochodów oraz środków do życia.

Rolnicy ci otrzymują coaching, biznesplany, dostęp do usług i finansowania, wszystko po to, by pomóc im poprawić kondycję i produktywność ich gospodarstw oraz jakość ich plonów.

pointer

6. ZWALCZANIE PRACY DZIECI WYMAGA PARTNERSTWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I WŁADZAMI LOKALNYMI

Pracę dzieci w łańcuchu dostaw kakao można wyeliminować jedynie poprzez przyjęcie naszej odpowiedzialności jako wiodącego producenta czekolady oraz poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi. Dlatego też Callebaut nie tylko współpracuje z Fundacją Cocoa Horizons, ale - na poziomie firmy - Barry Callebaut również ściśle współpracuje z władzami Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej, jak również z kluczowymi krajami konsumenckimi, takimi jak USA i UE oraz z organizacjami pozarządowymi. Ponadto przejmujemy inicjatywę w Światowej Fundacji Kakao w celu rozwiązania kwestii zrównoważonego rozwoju związanych z uprawą ziarna kakaowego.

pointer

7. NIE SPOCZNIEMY, DOPÓKI PRACA DZIECI NIE STANIE SIĘ PRZESZŁOŚCIĄ

Łańcuch dostaw Callebaut jest przejrzysty i niezawodny. Wyeliminowanie pracy dzieci z łańcucha dostaw ziarna kakaowgo i zagwarantowanie dobrze prosperujących gospodarstw do 2025 roku wymaga naszej stałej uwagi i działania. Będziemy nadal łączyć nasze wysiłki z Fundacją Cocoa Horizons, aby kontynuować pracę w terenie, także po 2025 roku.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Czy praca dzieci lub niewolnictwo dzieci występują w łańcuchu dostaw Callebaut?

  Desde nuestra asociación con Cocoa Horizons Foundation en 2015 hasta el día de hoy, no se han detectado casos de esclavitud, trata o trabajo forzoso en nuestra cadena de suministro.

  Jednak praca dzieci ma wiele twarzy i występuje również w kontekście rodzinnym: rolnicy, mają swoje dzieci które, pomagają i pracują w gospodarstwie. W roku 2019/20 przesłuchano ponad 15 000 dzieci1 i wykryto oraz zgłoszono 2451 przypadków - głównie związanych z dziećmi noszącymi duże ciężary. Większość z tych przypadków2 jest obecnie w trakcie działań naprawczych, a potrzeby dziecka są zawsze traktowane jako priorytet w naszym podejściu.

  1 W roku 2019/20 zwiększyliśmy ilość gospodarstw domowych farmerów objętych programem o 250% w porównaniu z rokiem 2018/19

  2 W oparciu o nowo rozszerzoną definicję pracy dzieci, w tym dzieci noszących ciężkie ładunki i używających ostrych narzędzi.

 • Mówicie o czekoladzie w 100% zrównoważonej i identyfikowalnej. Czy mogę twierdzić, że moja czekolada Callebaut jest wolna od pracy dzieci?

  Odkąd Fundacja Cocoa Horizons rozpoczęła monitorowanie w 2015 r., w gospodarstwach, z których pozyskujemy, nie wykryto przypadków niewolnictwa, handlu ludźmi ani pracy przymusowej.

  Jednak praca dzieci jest często strukturalnie osadzona w kontekście rodzinnym: gdzie rolnicy proszą swoje dzieci o pomoc na farmie ziarna kakaowego. W naszym łańcuchu dostaw nie ma miejsca na jakąkolwiek formę pracy dzieci. Dzieci powinny chodzić do szkoły i zasługują na wszelkie szanse i dostęp do wysokiej jakości edukacji. Wymaga to więcej wysiłku od wszystkich: nas, rodzin farmerów, lokalnych rad społeczności oraz władz w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej.

  Bierzemy odpowiedzialność za monitorowanie i naprawę takich spraw w terenie za pośrednictwem obecnych tam przedstawicieli Fundacji Cocoa Horizons. W 2018/19 wykryli i zgłosili 22 przypadki pracy dzieci w gospodarstwach rodzinnych. Wszystkie te przypadki zostały rozwiązane w dialogu z rodzinami farmerów i lokalnymi radami społecznymi.

 • Jaka jest cena, jaką płacicie farmerom ziarna kakaowego w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej za ich plony? Ile wynosi premia, którą otrzymują?

  Zarówno w Ghanie, jak i na Wybrzeżu Kości Słoniowej cena producenta ziarna kakaowego jest determinowana i ustalana przez władze. W Ghanie płacimy rolnikom za sezon 2020/21 GHS660 (65,50 EUR) za worek 64 kg, co stanowi 28% wzrost w porównaniu z GHS515 za worek w sezonie 2019/20.

  Ponadto farmerzy otrzymują wsparcie od Fundacji Cocoa Horizons na poprawę plonów, zwiększenie dochodów rodziny i inwestowanie w swoje gospodarstwa (coaching, narzędzia, sprzęt, sadzonki, dostęp do finansowania, usług itp.). Wsparcie to odpowiada 50 euro za tonę ziarna.

  Na Wybrzeżu Kości Słoniowej cena kakao płacona farmerom w sezonie 2020/21 została ustalona na 1000 franków CFA (1,52 euro) za kilogram. To wzrost o 21% w porównaniu z rokiem poprzednim. Farmerzy i grupy farmerskie z Wybrzeża Kości Słoniowej, z którymi współpracujemy, otrzymują również premię za zrównoważony rozwój za plony dobrej jakości, która wynosi do 26.240 CFA lub 40 euro za tonę ziaren kakaowych, oprócz 50 euro za tonę ziaren kakaowych zainwestowanych w działania, które umożliwić im poprawę produktywności.

 • Jeśli ubóstwo jest główną przyczyną pracy dzieci: dlaczego nie płacicie farmerom więcej za ziarno kakaowe?

  W Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej (gdzie pozyskujemy 100% ziaren kakaowych z Afryki Zachodniej) płacimy rolnikom oficjalną cenę producenta kakao, która jest oficjalnie ustalana przez władze lokalne. Cena ta obejmuje dodatkową różnicę w dochodzie na życie (LID) ustanowioną przez Ghanę i Wybrzeże Kości Słoniowej, która obejmuje dodatkową premię do ceny, aby pomóc złagodzić ubóstwo farmerów.

  Jednak płacenie wyższej ceny farmerom uprawiającym ziarno kakaowe nie wystarczy, aby zwalczyć żródła ubóstwa. Główną przyczyną jest zubożenie plantacji kakao i obecne praktyki rolnicze, które skutkują niskimi plonami, ograniczającymi ich dochody z pozyskiwanego ziarna kakaowego. Zwiększanie dochodów farmerów oznacza, że ​​musimy inwestować w zasoby, które pomogą farmerom odmłodzić ich gospodarstwa i poprawić ich plony, zapewnić dostęp do wysokiej jakości usług rolniczych i dostępu do mikrokredytów. Szkolimy ich również w dywersyfikacji dochodów (na przykład poprzez uprawę innych roślin). Uważamy, że obok płacenia godziwej ceny za ziarno kakaowe jest to bardziej zrównoważone podejście, które pomaga w rozwoju gospodarstw, sprawia, że ​​uprawa kakao staje się atrakcyjnym zawodem dla młodszych pokoleń i pomaga farmerom prosperować.

 • Uniwersytet w Chicago poinformował we wrześniu 2020 r., że ponad 1 milion dzieci jest zmuszanych do pracy związanej z uprawą ziarna kakaowego. Jeśli praca dzieci jest tak rozpowszechniona, jak możecie zagwarantować, że czekolada Callebaut jest wolna od pr

  Odkąd Fundacja Cocoa Horizons rozpoczęła monitorowanie w 2015 roku, w gospodarstwach, z którymi współpracujemy, nie wykryto przypadków niewolnictwa, handlu ludźmi ani pracy przymusowej. Jednak praca dzieci w Afryce Zachodniej ma wiele twarzy: występuje również w kontekście rodzinnym, gdzie dzieci pomagają swoim rodzicom na farmach. Pozyskując identyfikowalne ziarna kakaowe bezpośrednio od grup farmerów w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej za pośrednictwem Fundacji Cocoa Horizons, możemy polegać na jej 1400 przedstawicielach w terenie, ściśle współpracujących z grupami farmerów. Na podstawie zebranych danych oceniają, które społeczności i dzieci są zagrożone i ustalają priorytety, aby wykryć i naprawić wszelkie przypadki pracy dzieci. Obecnie współpracujemy z 41.449 zweryfikowanymi przez Cocoa Horizons farmerami z Wybrzeża Kości Słoniowej i 6.704 zweryfikowanymi farmerami z Ghany, którzy uprawiają 100% ziarna kakaowego z Afryki Zachodniej używanej do czekolady Callebaut.

 • Dlaczego wcześniej nie mówiliście o pracy dzieci?

  W firmie Callebaut w ciągu ostatnich 6 lat poczyniliśmy wiele kroków, aby nasz łańcuch dostaw był przejrzysty i możliwy do śledzenia z wielu powodów. Przede wszystkim wzmocnienie pozycji farmerów uprawiających ziarno kakaowe i ich przedsiębiorczości. Ale także, aby wyeliminować wszelkie formy pracy dzieci. Ponadto Barry Callebaut - grupa, do której należymy - zainicjował i ogłosił w 2016 r. program Forever Chocolate, który koncentruje się na wykorzenieniu pracy dzieci i wyciągnięciu rolników z ubóstwa. Firma co roku informuje o poczynionych postępach.

 • Czy Callebaut został wymieniony w pozwie International Rights Advocates?

  Pozew nie dotyczy marki Callebaut. Callebaut produkuje wysokiej jakości kuwertury czekoladowe dla rzemieślników i szefów kuchni, wykorzystując identyfikowalne ziarna kakaowe oraz całkowicie odsegregowaną obróbkę ziarna i produkcję czekolady w ramach grupy Barry Callebaut.

  Ponieważ ziarna kakaowe do naszej czekolady Callebaut są w pełni identyfikowalne, znamy grupy farmerów, z którymi współpracujemy i pozostajemy z nimi blisko dzięki Fundacji Cocoa Horizons. Podjęliśmy te kroki, aby nasz łańcuch dostaw był przejrzysty i wiarygodny dla każdego szefa kuchni, który ceni sobie absolutną jakość i uczciwe pochodzenie swoich składników.

  Pomimo zdecydowanego zaangażowania Callebaut w wykorzenienie pracy dzieci z całego łańcucha dostaw ziarna kakaowego do 2025 r. oraz kroków, które grupa podjęła, aby osiągnąć ten cel, Barry Callebaut USA i 6 innych liderów branży zostali uznani za oskarżonych w federalnej akcji cywilnej w USA.

  Zarzut powodów, że Barry Callebaut USA wiedział lub powinien był wiedzieć o pracy przymusowej w swoim łańcuchu dostaw, jest całkowicie fałszywy. Od czasu naszej współpracy z Fundacją Cocoa Horizons w 2015 roku do dnia dzisiejszego, przypadków niewolnictwa, handlu ani przymusowej pracy dzieci nie wykryto w naszym łańcuchu dostaw. Gdybyśmy mieli wykryć przypadek niewolnictwa, handlu lub pracy przymusowej, natychmiast zgłosilibyśmy to lokalnym władzom, które są najlepiej przygotowane do naprawy sytuacji i zapewnienia bezpieczeństwa tej osobie. Firma jest zatem przekonana, że ​​Barry Callebaut USA zwycięży w sądzie.

 • Czy czekolada Callebaut i Barry Callebaut to to samo?

  Callebaut produkuje kuwertury czekoladowe dla rzemieślników i szefów kuchni - i poświęca swoją uwagę produkcji od ziarna kakaowego do czekolady w Belgii z identyfikowalnych ziaren kakaowych. Cała dostawa ziarna kakaowego do czekolady Callebaut jest segregowana od 2020 r. Oznacza to, że: nasze ziarna pochodzą od wyspecjalizowanych grup farmerów i spółdzielni i są ściśle oddzielone od innych ziaren kakaowych przetwarzanych w Barry Callebaut. Podjęliśmy te kroki, aby nasza czekolada była w pełni identyfikowalna, a nasz łańcuch dostaw przejrzysty. Ponieważ znamy farmy, z których pozyskujemy ziarno, nasz partner Cocoa Horizons Foundation, zatrudniający 1400 członków zespołu w terenie, również monitoruje działania farmy pod kątem wszelkiego rodzaju pracy dzieci.

 • Dlaczego firma Callebaut pozyskuje towary jedynie od 41 449 drobnych rolników z Wybrzeża Kości Słoniowej i 6,704 drobnych rolników z Ghany? Czy nie ma więcej rolników dostarczających ziarna kakaowe?

  Pozyskujemy bezpośrednio od zweryfikowanych przez Cocoa Horizons gospodarstw, aby zagwarantować przejrzysty i w pełni identyfikowalny łańcuch dostaw ziarna kakaowego. Każdego roku te grupy farmerów i gospodarstwa uprawiają taką ilość wysokiej jakości ziaren kakaowych, która jest potrzebna do produkcji naszej wysokiej jakości czekolady. Te gospodarstwa są częścią programu i korzystają z premii za zrównoważony rozwój dzięki wsparciu wielu różnorodnych działań. Wraz ze wzrostem popytu na czekoladę Callebaut będziemy w stanie wspierać większą liczbę farmerów w krajach pochodzenia i rozszerzyć wszystkie zrównoważone działania na wiele innych społeczności uprawiających ziarna kakaowe.