SORUMLULUK
ALIYORUZ:

2025 YILINA KADAR SIFIR ÇOCUK IŞÇILIĞI
IÇIN ÖNEMLI ADIMLAR ATIYORUZ

  • Home
  • Zero Child Labour By 2025

Yetişkinleri veya çocukları istismar eden modern köleliği, kaçakçılığı veya zorla çalıştırmayı şiddetle ve açıkça kınıyoruz. Tedarik zincirimizde bu insan hakları ihlallerinin hiçbirine yer yok. Çocuk işçiliğinin birçok farklı yüzü vardır, çocuk işçiliği çiftçilerin yoksulluk nedeni ile profesyonel personel istihdam edememelerinden, çocukların kendi çiftliklerinde ailelerine yardım etmelerinden kaynaklanabilmektedir. Bu haller dahil çocuk işçiliğinin ne suretle olursa olsun hiçbir türünü kabul etmiyoruz.

Kakaoyu doğrudan Ekvador'daki çiftçi gruplarından ve esas olarak Gana ve Fildişi Sahili'ndeki çiftçilerden temin ediyoruz. Pek çok zorluğa rağmen, Batı Afrika kakao çiftçilerine asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Batı Afrika kakaosu, her zaman Callebaut’un çikolata tadının merkezinde yer almıştır. Ve Batı Afrika kakao çiftçileri, Usta kavurucularımız, karıştırıcılarımız ve çikolata üreticilerimiz kadar işçiliğimizin merkezinde yer almaktadır. Kakaoyu farklı kaynaklardan temin etmek satın almak Batı Afrikadaki çiftçiler , çocukları ve aileleri için hiçbir çözüm getirmez. Bu nedenle sorunları bulundukları yerde çözmek için açık ve bilinçli bir seçim yaptık. Çocuk işçiliği sorunuyla yüzleşmek ve Batı Afrika kakao yetiştiriciliğini gelişen bir ürüne ve yerel çiftçi toplulukları için sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüştürmek için kakao çiftliği toplulukları ve STK'larla ortaklık yapıyoruz.

Tam izlenebilirlik ve şeffaflık üzerine inşa edilmiş bir sorumluluğumuz ve eylem planımız var, 2025'e kadar her türlü çocuk işçiliğini durdurup bunu geçmişte bırakacağız.

1. Çiftçi toplulukları için izlenebilirliği garanti ediyoruz ve ayrı bir akışla çikolatamız için kakao çekirdeklerini tedarik ediyoruz.

2020'den beri Callebaut, tüm En İyi Belçika çikolataları için izlenebilir kakao çekirdekleriyle çalışan ve çikolata endüstrisinde izlenebilirliği benzeri görülmemiş bir ölçeğe getiren dünyadaki ilk çikolata üreticisidir. Ürünlerimize ve taahhüdümüze güvenen her şef ve zanaatkâr için şeffaf bir tedarik zinciri garanti etmek bizim için çok önemli bir adımdı.

Şefler ve zanaatkârlar, basit bir QR taramasıyla ve her pakette yer alan ve pakete özgü parti kodunu girerek çikolatamızı, kakao çekirdeklerini tedarik ettiğimiz çiftçi topluluklarına kadar izleyebilir. İzlenebilirliğimiz, Cocoa Horizons programının, çekirdeklerimizin kökeninin yalnızca Fildişi Sahili'ndeki 41.449 çiftçi, Gana'daki 6.704 çiftçi ve Ekvador'daki 5 Cocoa Horizons Vakfı tarafından onaylı satın alma kuruluşundan tanıdığımız, ortak olduğumuz ve izlediğimiz çiftliklerden geldiğini garanti etmektedir. Ayrıca Callebaut’un şeflerine ve zanaatkârlarına, çocuk işçiliğiyle mücadelede süregelen kararlılığı garanti eder

Callebaut'un kaynağı olan kakao çekirdekleri, izlenebilirliklerini korumak ve Callebaut çikolatamızı yapmak için ihtiyaç duyduğumuz kalite standartlarına göre seçildikleri için Barry Callebaut’un tedarik zincirinden tamamen ayrılmıştır.

Birlikte çalıştığımız çiftçileri tanımak, onlarla ortaklık kurmamızı, uzun süreli ilişkiler kurmamızı ve çiftliklerdeki faaliyetleri izlememizi sağlar. İzlenebilir kakao çekirdeklerine doğru radikal geçişimiz sayesinde çocuk işçiliğini tespit edebilir, iyileştirebilir ve ortadan kaldırabiliriz.

Sürdürülebilir, güvenilir ve şeffaf bir tedarik zincirini garanti etmenin en etkili yolunun bu olduğuna inanıyoruz.

2. Cocoa Horizons Vakfı aracılığı ile tüm çiftçilerimizle iletişim halindeyiz.

Cocoa Horizons Vakfı’nın saha çalışmaları aracılığıyla çikolatamız için kakao çekirdeği yetiştiren çiftçi gruplarını tanıyor ve onlara daima yakın kalıyoruz. Yerel ekipler, çiftçilere koçluk sağlamaya, finansman ve çiftlik hizmetlerine erişim sağlamaya, çiftçilere güçlendirme programları sağlamaya, çocukları korumak ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya odaklanıyor.

Vakıf aynı zamanda birlikte çalıştığımız ve Callebaut'un çikolatası için Batı Afrika kakao çekirdeklerinin %100'ünü yetiştiren Fildişi Sahili'ndeki 41.449 adet Cocoa Horizons vakfı tarafından doğrulanmış çiftçi ve Gana'da 6.704 adet Cocoa Horizons Vakfı tarafından doğrulanmış çiftçi den veri toplamaktadır. Bu veriler, çiftlikteki faaliyetleri anlamak, çocuk işçiliği riskini değerlendirmek ve bulunan her vakayı düzeltmek için çok önemlidir.

3. Risk altındaki topluluklara ve en çok ihtiyacı olan çocuklara öncelik veriyoruz.

Cocoa Horizons Vakfı, her çocuk işçiliği vakasını tespit etmeyi hedefleyerek en yüksek risk altındaki topluluklara öncelik verir. Vakalar rapor edilir, belgelenir ve giderilir. Yine de her durum farklıdır. Her çocuğun kendine özgü ihtiyaçları ve durumu, getirmeye çalıştığımız çözümlerin merkezinde yer alır. Bazen, aileyle diyalog kurmak, bu durumu düzeltmek ve tekrar olmasını önlemek için yeterlidir. Bazen doğru çözümü bulmak için adım adım bir yaklaşım uygulamamız gerekir.

Amacımız, ailelerin çiftliklerde herhangi bir iş yapmak yerine çocuklarının okula gittiğini görmeleri için motive olmasını sağlamaktır. Bu devam eden bir taahhüttür ve sonuçları açıkça gösterir.

Kölelik, kaçakçılık veya zorla çalıştırma söz konusu olduğunda, birlikte çalıştığımız çiftliklerde bunlara ilişkin herhangi bir vaka bulunmadı. Böyle bir insan hakları ihlali vakası tespit etmemiz halinde bu durum derhal yerel makamlara rapor edilecek ve önceliğimiz çocukları zarar gördükleri yerlerden güvenli bir şekilde çıkarmak ve onlara güvenli bir sığınak sağlamak olacaktır.

4. Çocuk işçiliğine duyarlılık, çiftçi toplulukları arasında farkındalık yaratır.

 

Çocuk işçiliğinin kalıcı olarak ortadan kaldırılması, ancak çiftçiler ve içinde yaşadıkları ve çalıştıkları topluluklarla diyalog kurma yoluyla mümkündür. Bu nedenle, çocuk işçiliği konusunda doğrudan eğitim sağlamak ve çiftçileri çocuklarının eğitimi konusunda duyarlı hale getirmek Cocoa Horizons Vakfı’nın Gana ve Fildişi Sahili'nde temel öncelikleridir. Yalnızca 2019/20 döneminde Fildişi Sahili ve Gana'da 11.000'den fazla çiftçinin çocuk işçiliğine duyarlılaştırma eğitimine katılmasını hedefledik.

5. Çiftçilerin refaha kavuşmasını sağlamak

Yoksulluk, çocuk işçiliğinin temel nedenidir. Bu yüzden çiftçilerin gelirini koruyarak ve çiftçileri yoksulluktan kurtarmaya yardımcı olarak sorunu kökünden ele alıyoruz. Callebaut, 2015 yılında doğrudan Ekvador, Gana ve Fildişi Sahili'ndeki çiftçi grupları ve kooperatiflerinden kakao tedarik etme sözü verdi. Bugün, çikolatamızın kakao çekirdeklerinin % 100'ü sürdürülebilir kaynaklardan elde ediliyor. Bu, yalnızca Cocoa Horizons tarafından doğrulanmış çiftliklerden hammadde tedarik ettiğimiz, onlara nakit prim ödediğimiz ve çiftçiliklerini profesyonelleştirmek, üretkenliklerini arttırmak ve gelirleri ile geçim kaynaklarını arttırmak için yatırım yaptığımız anlamına geliyor.

Bu çiftçiler, çiftliklerinin sağlık ve üretkenliğini ve mahsullerinin kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için koçluk, iş planları, hizmetlere erişim ve finansman alıyor.

6. Çocuk işçiliğiyle mücadele, STK'lar ve yerel otoriteler ile işbirliği gerektirmektedir.

Kakao tedarik zincirinde çocuk işçiliği, ancak lider bir çikolata üreticisi olarak sorumluluğumuzu üstlenerek ve yerel makamlar ve STK'lar ile yakın işbirliği yapılarak ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle Barry Callebaut, yalnızca Cocoa Horizons Vakfı ile işbirliği içinde değil, aynı zamanda - şirket düzeyinde-, Gana ve Fildişi Sahili makamlarının yanı sıra ABD ve AB gibi önemli tüketici ülkelerle ve STK'lar ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Ayrıca Barry Callebaut kakao yetiştiriciliği ile ilgili sürdürülebilirlik sorunlarının üstesinden gelmek için Dünya Kakao Vakfı'nın liderliğini üstlenmektedir.

7. Çocuk işçiliği tamamen bitene kadar pes etmeyeceğiz

Callebaut'un tedarik zinciri şeffaf ve güvenilirdir. Kakao tedarik zincirindeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve 2025 yılına kadar gelişmekte olan çiftliklerin garanti altına alınması için sürekli dikkatimiz ve çalışmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı 2025'in ötesinde de sahada devam ettirmek için Cocoa Horizons Vakfı ile güçlerimizi birleştirmeye devam edeceğiz.

Cocoa Horizons Vakfı ile ile 2015’den bu yana olan ortaklığımızdan beri tedarik zincirimizde kölelik, kaçakçılık veya zorla çalıştırma vakası tespit edilmedi.

Ancak çocuk işçiliğinin birçok yüzü vardır ve ayrıca çocuklarının çiftlikte kendilerine yardım etmesini ve çalışmasını sağlayan çiftçiler gibi aile bazında da ortaya çıkmaktadır. 2019/20 döneminde, 15.000'den fazla1 çocukla görüşüldü ve 2.451 vaka2 tespit edilerek rapor edildi - bunların çoğu ağır yük taşıyan çocuklarla ilgiliydi. Bu vakaların çoğu halihazırda iyileştirme aşamasındadır ve ilgili çocuğun ihtiyaçları, getirdiğimiz yaklaşımda her zaman birinci öncelik olarak alınmaktadır.

1 2019/20 döneminde 2018/19 dönemine kıyasyla, çiftçi hane halkı kapsamımızı % 250 artırdık.

2 Ağır yük taşıyan ve keskin aletler kullanan çocuklar da dahil olmak üzere genişletilmiş yeni çocuk işçiliği tanımına dayalı olarak.


 

Cocoa Horizons Vakfı 2015 yılında izlemeye başladığından beri, kaynak sağladığımız çiftliklerde kölelik, kaçakçılık veya zorla çalıştırma vakası tespit edilmedi.

Bununla birlikte, çocuk işçiliği genellikle çiftçilerin çocuklarından kakao çiftliğine yardım etmelerini istemeleri ile yapısal olarak aile bağlamına dahil edilmiştir. Tedarik zincirimizde çocuk işçiliğinin hiçbir türüne yer yoktur. Çocuklar okula aittir ve kaliteli eğitim için her türlü imkan ve erişimi hak ederler. Bu bizim, çiftçi ailelerinin, Gana ve Fildişi Sahili’ndeki yerel topluluk konseyleri ve otoritelerinin daha fazla çaba göstermesini gerektiriyor.

Orada bulunan Cocoa Horizons temsilcileri aracılığıyla sahada izleme ve iyileştirme sorumluluğumuzu üstleniyoruz. 2018 / 19'da, aile çiftliklerinde 22 çocuk işçiliği vakası tespit edip rapor ettiler. Tüm bu vakalar, çiftçi aileleri ve yerel topluluk konseyleri ile diyalog halinde düzeltildi.


 

Hem Gana'da hem de Fildişi Sahili'nde kakao üretici fiyatı yetkililer tarafından belirlenir ve sabitlenir. Gana'da çiftçilere 2020/21 sezonu için 64 kg'lık torba başına GHS660 (65,50 EUR) ödüyoruz ki bu 2019/20 sezonunda çuval başına GHS515 üzerine % 28'lik bir artıştır.

Buna ek olarak, çiftçiler verimi iyileştirmek, aile gelirlerini artırmak ve çiftliklerine yatırım yapmak (koçluk, araçlar, ekipman, fideler, finansmana erişim, hizmetler vb.) İçin Cocoa Horizons'tan destek alıyor. Bu destek çekirdek tonu başına 50 Euro'ya eşittir.

Fildişi Sahili'nde 2020/21 sezonu için çiftçilere ödenen kakao fiyatı kilo başına 1.000 CFA frangı (1.52 euro) olarak belirlendi. Bu, bir önceki yıla göre % 21 daha fazla bir rakamdır. Birlikte çalıştığımız Fildişili çiftçiler ve çiftçi grupları üretkenliklerini artırmalarını sağlamak için yatırım yapılan kakao çekirdeği tonu başına 50EURO’ya ilave olarak, iyi kalitede getiri için kakao çekirdeği tonu başına 26.240 CFA veya EUR 40'a kadar sürdürülebilirlik primi alırlar.


 

Gana ve Fildişi Sahili'nde (Batı Afrika kakao çekirdeklerimizin% 100'ünü tedarik ettiğimiz yerler), çiftçilere yerel makamlar tarafından resmi olarak belirlenen resmi kakao üreticisi fiyatını öderiz. Bu fiyata, Gana ve Fildişi Sahili tarafından kurulan ve çiftçi yoksulluğunu hafifletmeye yardımcı olmak için ek bir fiyat primi içeren ekstra Yaşayan Gelir Farkı (LID) dahildir.

Ancak kakao çiftçilerine daha yüksek bir bedel ödemek, kökten gelen yoksulluğun üstesinden gelmek için yeterli olmayacaktır. Bunun ana nedeni, kakao tarlalarının tükenmesinde ve düşük verimle sonuçlanan ve kakaodan elde ettikleri geliri sınırlayan mevcut çiftlik uygulamalarında bulunabilir. Çiftçi gelirini artırmak, çiftçilerin çiftliklerini yenilemelerine ve verimlerini artırmalarına, yüksek kaliteli çiftlik hizmetlerine ve mikro krediye erişim sağlamalarına yardımcı olacak kaynaklara yatırım yapmamız gerektiği anlamına gelir. Gelirlerini çeşitlendirmeleri için de onlara koçluk yapıyoruz (örneğin; başka mahsullerin ekimi yoluyla). Kakao için adil bir fiyat ödemenin yanı sıra, bunun çiftliklerin gelişmesine yardımcı olmak, kakao yetiştiriciliğini genç çiftçiler için cazip bir meslek haline getirmek ve çiftçilerin refaha ulaşmasına yardımcı olmak için daha sürdürülebilir bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz.


 

Cocoa Horizons Vakfı 2015 yılında izlemeye başladığı için, ortak olduğumuz çiftliklerde kölelik, kaçakçılık veya zorla çalıştırma vakası tespit edilmedi. Ancak Batı Afrika'da çocuk işçiliğinin pek çok yüzü var: bu aynı zamanda aile bağlamında, çocukların çiftliklerde ebeveynlerine yardım etmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Kakao Horizons Vakfı aracılığıyla doğrudan Gana ve Fildişi Sahili'ndeki çiftçi gruplarından izlenebilir kakao tedarik ederek, Vakfın bu alanda çiftçi gruplarıyla yakın çalışan 1.400 temsilcisine güvenebiliriz. Veri toplamaya dayalı olarak, hangi toplulukların ve çocukların risk altında olduğunu değerlendirirler ve her türlü çocuk işçiliği vakasını tespit etmek ve iyileştirmek için odak noktalarına öncelik verirler. Halihazırda Callebaut çikolatası için Batı Afrika kakao çekirdeklerinin % 100'ünü yetiştiren Horizons Vakfı tarafından doğrulanmış Fildişi Sahili'nde 41.449 adet kakao çiftçisi ve Gana'da 6.704 adet çiftçiyle çalışıyoruz.


 

Callebaut’ta tedarik zincirimizi saydam ve birçok nedenden dolayı izlenebilir hale getirmek için son 6 yılda epeyce adımlar attık. Her türlü çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için Kakao çiftçilerini ve çiftçi girişimciliğini güçlendirmek ilk sirada yer aldı. Ayrıca, -üyesi olduğumuz grup- Barry Callebaut, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya ve çiftçileri yoksulluktan kurtarmaya odaklanan Forever Chocolate programını 2016 yılında başlattı ve duyurdu. Şirket, bu alanda kaydedilen ilerlemeyi her yıl rapor etmektedir.


 

Dava, Callebaut markasıyla ilgili değildir. Callebaut, izlenebilir kakao çekirdekleri ve Barry Callebaut grubu içinde tamamen ayrılmış kakao işleme ve çikolata üretimi kullanarak zanaatkârlar ve şefler için yüksek kaliteli çikolata kuvertürleri üretir.

Callebaut çikolatamızın kakao çekirdekleri tamamen izlenebilir olduğundan,biliyoruz birlikte çalıştığımız kakao çiftçi gruplarına Cocoa Horizons Foundation aracılığıyla onlara yakın kalıyoruz. Malzemelerinin mutlak kalitesine ve adil kökenine değer veren her şef için tedarik zincirimizi şeffaf ve güvenilir hale getirmek için bu adımları attık.

Callebaut’un çocuk işçiliğini tümüyle ortadan kaldırmaya yönelik güçlü taahhüdüne ve 2025 yılına kadar kakao tedarik zinciri ve bunu başarmak için grubun attığı adımlara rağmen Barry Callebaut USA ve diğer 6 endüstri lideri ABD'deki federal sivil davasında davalı olarak yer almıştır.

Davacıların Barry Callebaut ABD'nin tedarik zincirinde zorla çalıştırmayı bildiği veya bilmesi gerektiği iddiası kesinlikle yanlıştır. Kakao Horizons Vakfı ile 2015'ten bu güne değil olan ortaklığımız sayesinde, Tedarik zincirimizde kölelik, kaçakçılık veya zorla çocuk işçi çalıştırıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir. Şayet kölelik, kaçakçılık veya zorla çalıştırma durumunu tespit edersek, bunu derhal kişinin güvenliğini temin edecek, durumu telafi edecek en iyi donanıma sahip olan yerel yetkili makamlara rapor ederiz.Bu nedenle şirket, Barry Callebaut USA'nın mahkemede haklı çıkacağından emindir.


 

Callebaut, zanaatkârlar ve şefler için çikolata kuvertürleri yapıyor ve dikkatini Belçika'da izlenebilir kakao çekirdekleriyle çekirdekten bar üretimine adıyor. Callebaut'un çikolatasına yönelik tüm kakao tedariki 2020'den beri ayrılmaktadır. Bunun anlamı şudur: çekirdeklerimiz özel çiftçi gruplarından ve kooperatiflerden gelmektedir ve Barry Callebaut'da işlenmekte olan diğer kakaodan kesinlikle ayrıdır. Çikolatamızı tamamen izlenebilir ve tedarik zincirimizi şeffaf hale getirmek için bu adımları attık. Tedarik ettiğimiz çiftlikleri bildiğimiz için, sahada 1.400 ekip üyesi olan ortağımız Cocoa Horizons Vakfı, her türlü çocuk işçiliğiyle ilgili çiftlik faaliyetlerini de izliyor.


Şeffaf ve tamamen izlenebilir bir kakao tedarik zincirini garanti etmek için doğrudan Cocoa Horizons tarafından doğrulanmış çiftliklerden kaynak sağlıyoruz. Her yıl, bu çiftçi grupları ve çiftlikler, yüksek kaliteli çikolatamızı üretmek için gereken kaliteli kakao çekirdeği miktarını yetiştirmektedir. Bu çiftlikler programın bir parçasıdır ve birçok farklı faaliyete verilen destek sayesinde sürdürülebilirlik priminden faydalanmaktadır. Callebaut çikolataya olan talep arttıkça, menşe ülkelerde daha fazla çiftçiyi destekleyebileceğiz ve tüm sürdürülebilir faaliyetleri çok daha fazla kakao topluluğuna genişletebileceğiz.