Zrównoważone uprawy kakaowca


Kupując już jedno opakowanie czekolady Finest Belgian Chocolate, wspierasz rolników uprawiających kakaowiec

  • Home
  • Gazeta
  • Wsparcie dla rolników uprawiających kakaowce

Cocoa Horizons Foundation

Cocoa Horizons Foundation

Wsparcie dla rolników uprawiających kakaowce

Zmiana staje się widoczna

Organizacje

Wsparcie dla rolników uprawiających kakaowce

Wybierając Callebaut®, przyczyniasz się do zwiększenia dochodów rolników

Doskonała czekolada wymaga doskonałych ziaren. Decydując się na czekoladę Finest Belgian Chocolate firmy Callebaut®, wybierasz wspaniały smak i aktywnie wspierasz lokalnych rolników w Zachodniej Afryce: część kwoty płynącej z każdej kupionej tabliczki czy opakowania zostaje ponownie zainwestowana w szkolenia dla rolników i projekty realizowane w lokalnej społeczności – w ramach partnerstwa z fundacją Cocoa Horizons Foundation.

Fundacja Cocoa Horizons Foundation działa aktywnie na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Ghanie i Tanzanii. Skupia się na dwóch podstawach rozwiązywania problemów i osiągania prawdziwego postępu: na wydajności na społeczności.

Cel programu zrównoważonego rozwoju

Wierzymy, że zwiększenie dochodów rolników i udzielenie im pomocy w przekształceniu uprawy kakaowca w zrównoważone źródło dochodu zabezpieczy przyszłość upraw kakaowca.

Wsparcie dla rolników zwiększające wydajność

Aby zadbać o przyszłość kakaowca, musimy wspierać rolników w zwiększaniu zbiorów w przeliczeniu na hektar, a także pomóc im w osiągnięciu lepszych zarobków z uprawy kakaowca. Aby uprawa kakaowca była dobrym wyborem także dla kolejnych pokoleń rolników, w tym także młodych kobiet, konieczne jest stosowanie lepszych praktyk.

Podchodzimy do tego zagadnienia dwojako: szkoląc rolników oraz wypłacając im dodatki. 

Szkolenia dla rolników

Szkolenia pozwalają rolnikom uprawiać kakaowce w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, umożliwiając im także zwiększenie zbiorów i poprawę dochodów. Firma Callebaut® i fundacja Cocoa Horizons zobowiązują się także do szkolenia kolejnych pokoleń rolników i do przekształcenia tej profesji w atrakcyjny zawód.

W cyklu trzyletnim wszyscy zarejestrowani rolnicy zostają przeszkoleni pod kątem rozbudowania ich zdolności produkcyjnej i zwiększenia wiedzy na temat praktyk zrównoważonej uprawy kakaowca. Szkolenia poruszają następujące zagadnienia:

  • Dobre praktyki rolnicze,
  • nauka pisania i czytania,
  • ochrona praw dziecka,
  • identyfikowalność,
  • jakość,
  • higiena i bezpieczeństwo.

Wypłacanie dodatku rolniczego

Szkoleniom towarzyszyć będzie bezpośrednia wypłata dodatku rolniczego rolnikom indywidualnym i grupom rolników. Zwiększy to ich dochód z uprawy kakaowca i umożliwi inwestycje w gospodarstwo i wspólnoty.

Wzmacnianie społeczności rolniczych

Wraz z partnerami wyglądamy daleko w przyszłość, pracując z rolnikami nad ulepszeniem praktyk rolniczych, i jednocześnie zastanawiając się nad rozwiązaniem najważniejszych problemów natury społecznej obecnych w społecznościach złożonych przez rolników i ich rodziny. Społeczności wiejskie często cierpią z powodu braku podstawowej infrastruktury i usług, w tym dostępu do wody, podstawowych usług medycznych i szkół. Dlatego właśnie zobowiązujemy się zapewniać rozwiązania w czterech kluczowych obszarach: edukacji, ochrony praw dziecka, poprawy sytuacji kobiet i zdrowia.

Edukacja

Edukacja to fundament rozwoju. Poza wspieraniem wstępowania do szkół i zwiększania frekwencji, przyczyniamy się do ulepszenia infrastruktury w tych społecznościach, w których nie ma placówek edukacji podstawowej i średniej.
Działalność ta obejmuje budowę i wykończenie klas, budowę i wykończenie stołówek szkolnych, budowę osobnych toalet dla chłopców i dziewcząt, dostarczenie paneli słonecznych zasilających oświetlenie oraz budowę mieszkań dla nauczycieli, które zachęcą i zatrzymają na miejscu wykwalifikowany personel. Pomagając w realizacji potrzeb zgłaszanych przez społeczności i grupy rolnicze, chcemy zapewnić łatwiej dostępne, bezpieczne i dobrze wyposażone środowisko edukacyjne dla dzieci z obszarów uprawy kakaowca.

Chcę stanowić przykład dla innych kobiet z mojej wioski, dzięki któremu zobaczą, że one także mogą uzyskać finansową niezależność, siłę i dumę. Gdy szkolę inne kobiety i widzę, jaki ma to wpływ na nie, na ich pewność siebie i niezależność, napawa mnie to dumą. Każda kobieta powinna mieć możliwość tak się czuć.

Yvette AYEKOUE ANIN, rolniczka/trenerka, Wybrzeże Kości Słoniowej

Ochrona praw dziecka

Nasza wizja prężnych społeczności rolniczych to stan, gdy wszystkie dzieci mogą chodzić do szkoły i są chronione przed szkodliwą pracą. Wraz z partnerami mówimy podczas szkoleń o ważnej roli, jaką odgrywa edukacja, a także pracujemy wraz ze społecznościami nad podnoszeniem świadomości na temat pracy dzieci, nad zrozumieniem jej przyczyn i wypracowaniem konstruktywnych rozwiązań tego problemu.

Poprawa sytuacji kobiet

Kluczowe priorytety to włączenie kobiet w szkolenia, administrację i zarządzanie grupami rolniczymi, a także inne możliwości rozwoju biznesowego. Wspieramy naukę czytania i pisania oraz szkolenia z zakresu umiejętności biznesowych. Pracujemy też z kobietami i lokalnymi grupami kobiecymi nad stworzeniem możliwości pozyskiwania przez nie dochodu.

Zdrowie

Rolnicy, ich rodziny i całe społeczności potrzebują łatwego dostępu do czystej, bezpiecznej wody. Jednak ta podstawowa potrzeba życiowa często w społecznościach wiejskich jest niezaspokojona. Współpracujemy z tymi społecznościami nad wydrążeniem odwiertów w szkołach i nad dostarczaniem filtrowanej wody szkołom i gospodarstwom domowym w oddalonych obszarach. Budujemy także szkolne latryny, wspieramy szkolenia WASH (z zakresu postępowania z wodą, oczyszczania i higieny) oraz inicjatywy poprawiające dostęp rolników do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym program ubezpieczenia zdrowotnego, kampanie szczepionkowe oraz darmowe kontrolne wizyty u lekarza.

Dowiedz się, co udało nam się osiągnąć do tej pory