Zrównoważone uprawy kakaowca


Kupując już jedno opakowanie czekolady Finest Belgian Chocolate, wspierasz rolników uprawiających kakaowiec

  • Home
  • Gazeta
  • Wsparcie dla rolników uprawiających kakaowce

Cocoa Horizons Foundation

Cocoa Horizons Foundation

Wsparcie dla rolników uprawiających kakaowce

Zmiana staje się widoczna

Organizacje

Wsparcie dla rolników uprawiających kakaowce

Wybierając Callebaut, przyczyniasz się do zwiększenia dochodów rolników

Doskonała czekolada wymaga doskonałych ziaren. Decydując się na czekoladę Finest Belgian Chocolate firmy Callebaut, wybierasz wspaniały smak i aktywnie wspierasz lokalnych rolników w Zachodniej Afryce: część kwoty płynącej z każdej kupionej tabliczki czy opakowania zostaje ponownie zainwestowana w szkolenia dla rolników i projekty realizowane w lokalnej społeczności – w ramach partnerstwa z fundacją Cocoa Horizons Foundation.

Fundacja Cocoa Horizons Foundation działa aktywnie na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Ghanie i Tanzanii. Skupia się na dwóch podstawach rozwiązywania problemów i osiągania prawdziwego postępu: na wydajności na społeczności.

Cel programu zrównoważonego rozwoju

Wierzymy, że zwiększenie dochodów rolników i udzielenie im pomocy w przekształceniu uprawy kakaowca w zrównoważone źródło dochodu zabezpieczy przyszłość upraw kakaowca.

Wsparcie dla rolników zwiększające wydajność

Aby zadbać o przyszłość kakaowca, musimy wspierać rolników w zwiększaniu zbiorów w przeliczeniu na hektar, a także pomóc im w osiągnięciu lepszych zarobków z uprawy kakaowca. Aby uprawa kakaowca była dobrym wyborem także dla kolejnych pokoleń rolników, w tym także młodych kobiet, konieczne jest stosowanie lepszych praktyk.

Podchodzimy do tego zagadnienia dwojako: szkoląc rolników oraz wypłacając im dodatki. 

Szkolenia dla rolników

Szkolenia pozwalają rolnikom uprawiać kakaowce w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, umożliwiając im także zwiększenie zbiorów i poprawę dochodów. Firma Callebaut i fundacja Cocoa Horizons zobowiązują się także do szkolenia kolejnych pokoleń rolników i do przekształcenia tej profesji w atrakcyjny zawód.

W cyklu trzyletnim wszyscy zarejestrowani rolnicy zostają przeszkoleni pod kątem rozbudowania ich zdolności produkcyjnej i zwiększenia wiedzy na temat praktyk zrównoważonej uprawy kakaowca. Szkolenia poruszają następujące zagadnienia:

  • Dobre praktyki rolnicze,
  • nauka pisania i czytania,
  • ochrona praw dziecka,
  • identyfikowalność,
  • jakość,
  • higiena i bezpieczeństwo.

Wypłacanie dodatku rolniczego

Szkoleniom towarzyszyć będzie bezpośrednia wypłata dodatku rolniczego rolnikom indywidualnym i grupom rolników. Zwiększy to ich dochód z uprawy kakaowca i umożliwi inwestycje w gospodarstwo i wspólnoty.

Wzmacnianie społeczności rolniczych

Wraz z partnerami wyglądamy daleko w przyszłość, pracując z rolnikami nad ulepszeniem praktyk rolniczych, i jednocześnie zastanawiając się nad rozwiązaniem najważniejszych problemów natury społecznej obecnych w społecznościach złożonych przez rolników i ich rodziny. Społeczności wiejskie często cierpią z powodu braku podstawowej infrastruktury i usług, w tym dostępu do wody, podstawowych usług medycznych i szkół. Dlatego właśnie zobowiązujemy się zapewniać rozwiązania w czterech kluczowych obszarach: edukacji, ochrony praw dziecka, poprawy sytuacji kobiet i zdrowia.

Edukacja

Edukacja to fundament rozwoju. Poza wspieraniem wstępowania do szkół i zwiększania frekwencji, przyczyniamy się do ulepszenia infrastruktury w tych społecznościach, w których nie ma placówek edukacji podstawowej i średniej.
Działalność ta obejmuje budowę i wykończenie klas, budowę i wykończenie stołówek szkolnych, budowę osobnych toalet dla chłopców i dziewcząt, dostarczenie paneli słonecznych zasilających oświetlenie oraz budowę mieszkań dla nauczycieli, które zachęcą i zatrzymają na miejscu wykwalifikowany personel. Pomagając w realizacji potrzeb zgłaszanych przez społeczności i grupy rolnicze, chcemy zapewnić łatwiej dostępne, bezpieczne i dobrze wyposażone środowisko edukacyjne dla dzieci z obszarów uprawy kakaowca.

Chcę stanowić przykład dla innych kobiet z mojej wioski, dzięki któremu zobaczą, że one także mogą uzyskać finansową niezależność, siłę i dumę. Gdy szkolę inne kobiety i widzę, jaki ma to wpływ na nie, na ich pewność siebie i niezależność, napawa mnie to dumą. Każda kobieta powinna mieć możliwość tak się czuć.

Yvette AYEKOUE ANIN, rolniczka/trenerka, Wybrzeże Kości Słoniowej

Ochrona praw dziecka

Nasza wizja prężnych społeczności rolniczych to stan, gdy wszystkie dzieci mogą chodzić do szkoły i są chronione przed szkodliwą pracą. Wraz z partnerami mówimy podczas szkoleń o ważnej roli, jaką odgrywa edukacja, a także pracujemy wraz ze społecznościami nad podnoszeniem świadomości na temat pracy dzieci, nad zrozumieniem jej przyczyn i wypracowaniem konstruktywnych rozwiązań tego problemu.

Poprawa sytuacji kobiet

Kluczowe priorytety to włączenie kobiet w szkolenia, administrację i zarządzanie grupami rolniczymi, a także inne możliwości rozwoju biznesowego. Wspieramy naukę czytania i pisania oraz szkolenia z zakresu umiejętności biznesowych. Pracujemy też z kobietami i lokalnymi grupami kobiecymi nad stworzeniem możliwości pozyskiwania przez nie dochodu.

Zdrowie

Rolnicy, ich rodziny i całe społeczności potrzebują łatwego dostępu do czystej, bezpiecznej wody. Jednak ta podstawowa potrzeba życiowa często w społecznościach wiejskich jest niezaspokojona. Współpracujemy z tymi społecznościami nad wydrążeniem odwiertów w szkołach i nad dostarczaniem filtrowanej wody szkołom i gospodarstwom domowym w oddalonych obszarach. Budujemy także szkolne latryny, wspieramy szkolenia WASH (z zakresu postępowania z wodą, oczyszczania i higieny) oraz inicjatywy poprawiające dostęp rolników do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym program ubezpieczenia zdrowotnego, kampanie szczepionkowe oraz darmowe kontrolne wizyty u lekarza.

Dowiedz się, co udało nam się osiągnąć do tej pory