callebaut farmers

ZMIANY KTÓRE WPROWADZAMY

Najnowsze fakty i liczby dotyczące grup farmerów, z którymi współpracujemy

Wraz z Fundacją Cocoa Horizons umożliwiamy rolnikom z Afryki Zachodniej przekształcenie ich drobnych gospodarstw w dochodowe uprawy ziarna kakaowego, motywowanie nowych pokoleń do pozostania farmerami ziarna kakaowego i spełnianie ich ambicji. Naszym celem jest uniezależnienie finansowo farmerów, aby mogli dbać o swoje rodziny. To jest to, co do tej pory udało nam się dokonać.

Raport Kakao

CZEMU WSPÓŁPRACUJEMY Z COCOA HORIZONS?

• Identyfikowalność zrównoważonego ziarna kakaowego od farmera aż do pierwszego magazynu BC
• Pełne skupienie się na kwestiach kakao - produktywności i działaniach na rzecz rozwoju społeczności
• Pełna przejrzystość wypłacanych premii - weryfikacja przez stronę trzecią
• Wpływ wywierany przez lokalne zespoły pracujące bezpośrednio z grupami rolników
• Dostęp do referencji farmerów korzystających z tych programów

NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA

83 grupy farmerów dostarczyły ziarna kakaowe Horizons
>> 20 nowych w tym roku

73,468 zarejestrowanych farmerów Cocoa Horizons
>> Z czego 11,534 to kobiety

78,546 ton dostarczonego ziarna kakaowego Horizons
>> wzrost z 42,590 ton w ostatnim sezonie 

71,359 przeszkolonych farmerów w zakresie dobrych praktyk rolniczych, przedsiębiorczości i edukacji

560 pracowników społeczności akredytowanych w dziedzinie przycinania, pielęgnacji lub opryskiwania

10,012 członków grup farmerów ma dostęp do pakietów zwiększających produktywność (coaching, narzędzia i sadzonki lub finanse)

132 kobiety zajmują stanowiska kierownicze w grupach farmerów Cocoa Horizons 

 CALLEBAUT Sustainability tools Intro 2020

Poinformuj swoich klientów.

Jesteś Szefem, Czekoladziarzem, Piekarzem czy Cukiernikiem? Użyj naszych bezpłatnych narzędzi i pokaż swoim klientom, że wybierasz Belgijską czekoladę produkowaną z ziaren pochodzących ze zrównoważonych źródeł, która wspiera farmerów, aby wciąż rozwijali swoje rzemiosło.

Przejdź do materiałów do komunikacji

Podkreśl swoją markę odpowiednimi narzędziami.

Jesteś Szefem, Czekoladziarzem, Piekarzem czy Cukiernikiem? Użyj naszych bezpłatnych narzędzi i pokaż swoim klientom, że wybierasz Belgijską czekoladę produkowaną z ziaren pochodzących ze zrównoważonych źródeł, która wspiera farmerów, aby wciąż rozwijali swoje rzemiosło.

Przejdź do materiałów do komunikacji

ODKRYJ HISTORIE

WSPIERANIE FARMERÓW W DRODZE DO RZEMIOSŁA

WSPIERANIE KOBIET UPRAWIAJĄCYCH ZIARNO KAKAOWE

WSPIERANIE KOBIET UPRAWIAJĄCYCH ZIARNO KAKAOWE

Wspieranie nowego pokolenia farmerów

WSPIERANIE NOWEGO POKOLENIA FARMERÓW