Teelt van duurzame cacao


Met elke verpakking Finest Belgian Chocolate die u koopt, steunt u de cacaoboeren.

Cocoa Horizons

Steun voor de cacaoboeren

Door te kiezen voor Callebaut® helpt u het levensonderhoud van de boeren te verbeteren

Heerlijke chocolade heeft heerlijke cacaobonen nodig. Door te kiezen voor Callebaut® Finest Belgian Chocolate kiest u voor een heerlijke smaak en u kiest ervoor om de plaatselijke cacaoboeren in West-Afrika te steunen: voor elk blok of elke verpakking die u koopt, wordt er een deel opnieuw geïnvesteerd in opleiding van de boeren en in gemeenschapsprojecten - in samenwerking met de Cocoa Horizons Foundation.

De Cocoa Horizons Foundation is actief in Ivoorkust, Ghana en Tanzania en richt zich op twee belangrijke pijlers om de uitdagingen aan te kaarten en om echte vooruitgang te boeken: productiviteit en gemeenschap.

Het doel van het duurzaamheidsprogramma

We zijn ervan overtuigd dat het verbeteren van hun levensonderhoud en de steun om hun cacaoteelt om te vormen in een duurzame bron van inkomen de toekomst van de cacaoplantages veilig zal stellen, vandaag en morgen.

Boeren ondersteunen om de productiviteit te verhogen

Om de toekomst van cacao te garanderen, moeten we de boeren steunen om hun opbrengst per hectare te verbeteren en om hen te helpen een beter inkomen te halen uit de cacaoteelt. Er zijn betere productiepraktijken voor cacao nodig om te garanderen dat de cacaoteelt een leefbare optie is, ook voor de volgende generatie van telers, inclusief jonge vrouwen.

We pakken dat op twee manieren aan: door boeren op te leiden en door hen een premie te betalen.

Boeren opleiden

Een opleiding zorgt ervoor dat de boeren cacao telen op een duurzame en verantwoorde manier en dat ze hun opbrengst doen stijgen en het levensonderhoud van hun familie verbeteren. Callebaut® en de Cocoa Horizons Foundation bieden ook opleidingen aan voor jonge generaties van boeren en ze zetten zich in om het beroep om te vormen naar een aantrekkelijke carrière.

Binnen een tijdspanne van drie jaar zullen alle geregistreerde boeren zijn opgeleid om zo de capaciteit te verhogen en te zorgen voor meer bewustzijn inzake productiepraktijken voor duurzame cacao. De opleiding behandelt de volgende onderwerpen:

  • Goede landbouwpraktijken,
  • Functionele geletterdheid,
  • Kinderbescherming,
  • Opspoorbaarheid,
  • Kwaliteit,
  • Gezondheid en veiligheid.

Een landbouwpremie betalen

Naast de opleiding zal er ook rechtstreeks aan de boeren en verenigingen van boeren een premie worden betaald. Zo stijgt hun inkomen uit de cacaoteelt en kunnen ze investeren in hun boerderijen en gemeenschappen.

De gemeenschap van cacaoboeren sterker maken

Samen met onze partners streven we naar een visie op lange termijn. We werken samen met de boeren om de praktijken voor cacaoproductie te verbeteren terwijl we tegelijk ook kritieke sociale uitdagingen aankaarten in de gemeenschappen waar de boeren en hun gezinnen wonen. Plattelandsgemeenschappen hebben vaak een gebrek aan infrastructuur en dienstverlening, inclusief toegang tot water, basis gezondheidszorg en scholen. Daarom willen we zorgen voor oplossingen op vier vlakken: onderwijs, kinderbescherming, tewerkstelling van vrouwen en gezondheid.

Onderwijs

Onderwijs is de hoeksteen van ontwikkeling. Naast het promoten van inschrijvingen en aanwezigheid in scholen, dragen we ook bij aan de infrastructuur als de gemeenschappen een tekort hebben aan primaire en secundaire schoolfaciliteiten.
Dit omvat het bouwen en inrichten van klassen, het bouwen en inrichten van eetzalen voor schoolmaaltijden, aparte toiletten bouwen voor meisjes en jongens, zonnepanelen voorzien voor verlichting en huizen bouwen voor leerkrachten om zo bekwaam personeel aan te trekken en te behouden. We helpen om tegemoet te komen aan de uitdrukkelijke behoeften van gemeenschappen en groeperingen van landbouwers en we willen beter toegankelijke, veiligere en beter geschikte leeromgevingen voor kinderen in de gebieden waar cacao wordt geteeld.

Ik wil graag een voorbeeld zijn voor de andere vrouwen in mijn dorp zodat ze kunnen zien dat er een manier is om financieel onafhankelijk, sterk en trots te zijn. Wanneer ik opleiding geef aan andere vrouwen en ik zie het effect dat dit heeft op hun en op hun zelfvertrouwen en onafhankelijkheid, vult dat mij met trots . Elke vrouw moet de kans krijgen om dat gevoel te ervaren.

Yvette AYEKOUE ANIN, boerin/docent boeren, Ivoorkust

Kinderbescherming

Onze visie op succesvolle cacaogemeenschappen is er eentje waarbij alle kinderen naar school kunnen gaan en worden beschermd tegen schadelijk werk. Samen met onze partners promoten we het belang van onderwijs tijdens onze opleiding voor boeren en we werken samen met gemeenschappen om het bewustzijn inzake kinderarbeid aan te scherpen zodat we de oorzaken ervan beter begrijpen en constructieve oplossingen ontwikkelen.

Empowerment voor vrouwen

Het betrekken van vrouwen bij opleidingen, administratieve en managementactiviteiten van de landbouwergroep en andere kansen voor bedrijfsontwikkeling is onze grootste prioriteit. We steunen geletterdheid en trainingen voor bedrijfsvaardigheden en werken met vrouwen en vrouwengroepen binnen de gemeenschap om kansen te creëren om inkomen te genereren.

Gezondheid

Boeren, gezinnen en gemeenschappen hebben nood aan eenvoudige toegang tot rein en veilig water. Toch is die basisbehoefte vaak moeilijk te realiseren in plattelandsgemeenschappen. We werken samen met de gemeenschappen om boorgaten te voorzien in scholen en waterfilters voor scholen en huishoudens in afgelegen gebieden. We bouwen ook schooltoiletten, we promoten er WASH (water, sanitair, hygiëne) training en ondersteunen initiatieven om de toegang van boeren tot basis gezondheidszorg te verbeteren, inclusief een programma voor zorgverzekering, vaccinatiecampagnes en gratis medische controles.

Ontdek wat we tot nu toe al hebben verwezenlijkt