1
Faites connaissance avec Naomi. Cultivatrice de cacao à temps plein, femme d'affaires et maman.

Maak kennis met Naomi, full-time zakenvrouw en mama.

Naomi had het moeilijk om op een comfortabele manier voor haar gezin te zorgen. Drie jaar geleden was ze vastbesloten om haar verhaal een andere wending te geven. Naomi sloot zich aan bij het Cocoa Horizons programma waar ze gebruik kon maken van de agro-bosbouw trainingsmodule om geleidelijk aan haar plantage en financiën te werken. Vandaag oogst ze niet alleen met trots bonen van hogere kwaliteit, maar ook andere gewassen zoals cassave en weegbree die ze kan verkopen voor een extra inkomen en om haar familie te voeden. Ze werkt ook als inkoopmedewerker bij één van de grootste cacao aankoopcentrales in haar district en is vastbesloten om haar financiële onafhankelijkheid verder uit te breiden.
Noemi
"Vroeger gaf het me veel zorgen om 3 kinderen te onderhouden, hen een degelijke opleiding te geven en ze gezond te houden. Het moment dat ik leerde hoe ik onafhankelijker kon worden, was direct het moment dat ik sterker werd." Naomi - Cocoaboer, Ghana

Hoe we een generatie vrouwelijke boeren sterker maken

Uitdagingen

In West-Afrika is niet meer dan 5% van de boeren een vrouw en heeft slechts 33% van de vrouwen een beroep waar het daadwerkelijk een inkomen mee voortbrengt. Goede zorg voor hun familie blijft vaak hun topprioriteit. Onderzoek wijst uit dat het succes van een vrouw een sterke catalysator is voor verbetering van de educatie en gezondheid van hun kinderen. Vandaar dat investeren in deze vrouwen niet enkel bijdraagt aan hun ontwikkeling, maar ook van de generaties daarop.

*Analyse uitgevoerd in 326 gemeenschappen waar Barry Callebaut duurzaamheidsprogramma's implenteerde. ** Bronnen United Nations, World Cocoa Federation.

Jouw bijdrage helpt:
  • Agro-bosbouw trainingen te financiëren, waardoor meer vrouwelijke boeren en trainers de kans krijgen onafhankelijk te zijn en hun inkomen te variëren
  • Vrouwen op te leiden in letterkunde, financieel management en goede landbouwpraktijken zodat ze hun eigen zaak kunnen runnen
  • Bewustzijn te creëren inzake geslachts- en machtsongelijkheid om de rol van vrouwen in de gemeenschap te verstevigen en deel te laten nemen in de overheidsstructuur.
  • De oorzaak van kinderarbeid aan te pakken, omdat vrouwen die een stabiel inkomen hebben hun kinderen naar school kunnen sturen.

Ontdek meer