Jak zamezit výkvětu cukru

Pokud mí vaše čokoláda hrubou, zrnitou texturu, pak se pravděpodobně vytvořil výkvět cukru. Tento návod vás naučí, jak tomu předcházet.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Co způsobuje výkvět cukru?
Výkvět cukru je mnoha případech způsoben teplotními šoky nebo skladováním čokolády v prostoru, který je příliš vlhký nebo příliš chladný (a tedy vystavením kondenzaci).