Tyto Vánoce budou zlaté
Opravdový lev ve Waterloo: Marc Ducobu

Zajisté, pro Napoleona znamenalo Waterloo konec. Ale nic nemůže zastavit cukráře Callebaut a Marca Ducobu.

Related recipes