• Home
  • Terms Of Use - Traceability

Podmínky používání nástroje Callebaut vysledovatelnost původu

Společnost Barry Callebaut vytvořila níže uvedený on-line nástroj (dále jen „nástroj“), který je dostupný na webové stránce www.callebaut.com. Účelem tohoto nástroje je poskytnout zákazníkům dodatečné informace ohledně složení a vysledovatelnosti původu některých jejich produktů značky „Callebaut“ (dále jen „data“).

Otevření nástroje a jeho používání podléhá podmínkám používání uvedeným v tomto dokumentu (dále jen „podmínky“). Tyto konkrétní podmínky doplňují obecné podmínky používání, které řídí vaše používání webu www.callebaut.com. Otevřením tohoto nástroje a jeho používáním vyjadřujete bez omezení či kvalifikace svůj souhlas s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.

Společnost Barry Callebaut si vyhrazuje právo čas od času tyto podmínky upravovat či opravovat, a to dle vlastního uvážení, prostřednictvím aktualizace tohoto příspěvku. Veškerými takovými opravami a úpravami se musíte řídit.

Termín „Barry Callebaut“ odkazuje na subjekt skupiny Barry Callebaut, který za nástroj nese odpovědnost, konkrétně na společnost Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 CH, Curych, Švýcarsko. V příslušných případech může termín „Barry Callebaut“ odkazovat také na jakékoli další přidružené členy skupiny Barry Callebaut.

Nástroj je určen pouze pro odborné zákazníky (business to business) a jen zákazníci „business to business“ mají nástroj používat.

Vždy považujte vše, co je přes nástroj zpřístupněno, za chráněné zákony na ochranu duševního vlastnictví. Na obsah zpřístupněný přes nástroj se vztahují také autorská práva, a to individuálně i společně. Autorská práva se vztahují také na zdrojový kód použitý při nasazení nástroje. Výše uvedené je zakázáno používat bez předchozího písemného schválení společnosti Barry Callebaut.

Je povoleno dočasně ukládat webové stránky nástroje za účelem prohlížení na osobním počítači, monitoru či mobilním zařízení. Jakékoli další použití je výslovně zakázáno.

Společnost Barry Callebaut si vyhrazuje právo (ale nepřejímá žádnou odpovědnost) kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit, upravit či doplnit obsah tohoto nástroje, aniž by musela kohokoli na takový počin upozornit, a ukončit přístup kteréhokoli uživatele k veškerému nástroji nebo jakékoli jeho části.

Nástroj, jeho obsah a data poskytnutá v nástroji nebo jeho prostřednictvím se poskytují tak, „jak jsou“, s veškerými chybami.

Společnost Barry Callebaut vynaloží přiměřené úsilí, aby do tohoto nástroje zahrnula aktuální a přesná data, nicméně neuděluje žádné záruky, prohlášení či ubezpečení týkající se přesnosti, úplnosti či vhodnosti poskytnutých informací pro konkrétní účel.

Berete na vědomí a souhlasíte, že, jsou-li prostřednictvím nástroje poskytnuty údaje o nutričních hodnotách a/nebo ingrediencích, takové údaje se poskytují a vyjadřují v souladu s příslušnými právními požadavky Evropské unie.

V rozsahu povoleném platnými zákony společnost Barry Callebaut nenese odpovědnost za jakékoli ztráty či škody, ať přímé či nepřímé povahy, plynoucí z vašeho přístupu k nástroji, jeho používání či neschopnosti přístupu k tomuto nástroji anebo plynoucí z vašeho spoléhání se na jakékoli informace poskytnuté prostřednictvím tohoto nástroje. Souhlasíte, že ponesete plnou odpovědnost a odškodníte společnost Barry Callebaut za jakékoli ručení anebo škody anebo nároky plynoucí z vašeho přístupu k nástroji a/nebo jeho používání.

Souhlasíte, že na veškeré záležitosti související s používáním nástroje a těmito podmínkami se vztahují zákony Švýcarska, a to bez ohledu na kolizi právních norem. V případě sporu souhlasíte, že se podvolíte výhradní jurisdikci soudů ve švýcarském městě Curych.

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 14. listopadu 2019 a od té doby jsou v platnosti.