Kakaové boby, které nakupujeme pro naši nejlepší belgickou čokoládu v Ghaně, přispívají do výsledné chuti svojí typickou kyselostí a ovocnými tóny (především červeného ovoce).

JAK VYKUPUJEME PŘÍMO OD PĚSTITELSKÝCH DRUŽSTEV V GHANĚ

V Ghaně nakupujeme kakaové boby od pěstitelských organizací v 6 různých oblastech. Ty se nacházejí v západní části země, kde hustý vegetační pás a tropické klima poskytují dokonalé podmínky pro růst kakaovníků.

CALLEBAUT Ghana cocoa farmers

Farmáři v Ghaně jsou organizováni ve „farmářských spolcích“. Takovýto spolek většinou sdružuje skupinu farmářů z jedné či několika malých vesnic. Každá vesnice disponuje svou vlastní výkupní stanicí, kam farmáři svážejí a prodávají své kakaové boby po prvotním posouzení jejich kvality. Každý pytel s boby se zaregistruje a je opatřen značkou stanice, která zaručuje vysledovatelnost původu bobů až k farmářské komunitě. Každých několik dní odvážejí nákupní stanice pytle s kakaovými boby do oblastního skladu, kde jsou oficiálně zatříděny a zapečetěny. Odtud jsou kakaové boby převezeny do jednoho z přístavních skladů, kde jsou znovu zatříděny a připraveny na závěrečnou cestu do Belgie.

FARMÁŘSKÁ KOMUNITA V GHANĚ

Nakupujeme kakao ze 6 kakaových oblastí, které jsou někdy dále rozděleny do dílčích oblastí a kde každá z nich vlastní svůj místní sklad.

  • Goaso: má 4 dílčí oblasti (Goaso A, B , C a D) a čítá 86 farmářských skupin s 2.301 aktivními farmáři v programu Cocoa Horizons.
  • Kasapin: má 3 dílčí oblasti (Kasapin A, B a C) a čítá 89 farmářských skupin s 2.118 aktivními farmáři v programu Cocoa Horizons.
  • Fosukrum: má 3 dílčí oblasti (Fosukrum A, B a C). Nakupujeme od farmářských skupin z dílčích oblastí Fosukrum B a C s 1.082 aktivními farmáři v programu Cocoa Horizons.
  • Asumura: má 2 dílčí oblasti (Asumura A a B) s 1.257 aktivními farmáři v programu Cocoa Horizons.
  • Dormaa
  • Nkrankwanta

LOKALITA

Pěstování kakaa v Ghaně se soustředí převážně v zeleném tropickém pásu v jižní části pod řekou Volta a táhne se po celé šířce země. Tato oblast nabízí správné klimatické podmínky a prostředí pro růst kakaovníků. Kakao se sklízí ve dvou obdobích: hlavní sklizeň, která začíná v říjnu a končí v lednu. Menší mezisklizeň pak začíná v červenci.

CALLEBAUT Ghana map Cocoa Cultivation