CALLEBAUT_Trace me back_header

VYSLEDUJ
MŮJ PŮVOD

  • Home
  • hlavní stránka Kakao z Ghany

KDE A JAK VYKUPUJEME
KAKAOVÉ BOBY S VYSLEDOVATELNÝM PŮVODEM

Směs kakaových bobů pro naši nejlepší belgickou čokoládu vytváříme z bobů od pěstitelských komunit ze 3 různých zemí. Každý z původů kakaových bobů přispívá k jedinečné, vyvážené chuti našich čokolád svým specifickým způsobem.

Protože všechny boby získáváme přímo od pěstitelských komunit zaregistrovaných v programech Cocoa Horizons, můžeme všem mistrům kuchařům a cukrářům, kteří s našimi produkty pracují, zaručit úplnou vysledovatelnost bobů až k jejich původu.
 

POBŘEŽÍ SLONOVINY GHANA EKVÁDOR

 CALLEBAUT Ghana cocoa cultivation

Kakaové boby, které nakupujeme pro naši nejlepší belgickou čokoládu v Ghaně, přispívají do výsledné chuti svojí typickou kyselostí a ovocnými tóny (především červeného ovoce).

JAK VYKUPUJEME PŘÍMO OD
PĚSTITELSKÝCH DRUŽSTEV V GHANĚ

V Ghaně nakupujeme kakaové boby od pěstitelských organizací v 6 různých oblastech. Ty se nacházejí v západní části země, západně od Kumasi, kde hustý vegetační pás a tropické klima poskytují dokonalé podmínky pro růst kakaovníků.

 

Farmáři v Ghaně jsou organizováni ve „farmářských spolcích“. Takovýto spolek většinou sdružuje skupinu farmářů z jedné či několika malých vesnic. Každá vesnice disponuje svou vlastní výkupní stanicí, kam farmáři svážejí a prodávají své kakaové boby po prvotním posouzení jejich kvality. Každý pytel s boby se zaregistruje a je opatřen značkou stanice, která zaručuje vysledovatelnost původu bobů až k farmářské komunitě. Každých několik dní odvážejí nákupní stanice pytle s kakaovými boby do oblastního skladu, kde jsou oficiálně zatříděny a zapečetěny. Odtud jsou kakaové boby převezeny do jednoho z přístavních skladů, kde jsou znovu zatříděny a připraveny na závěrečnou cestu do Belgie.

FARMÁŘSKÁ KOMUNITA V GHANĚ

Pěstování kakaa je ghanskými úřady přísně regulováno a kontrolováno. Tyto úřady jmenují oficiální organizace, které získávají povolení k nákupu kakaových bobů od místních farmářů. Mateřská společnost Callebaut má oficiální akreditaci pro nakupování.

• Nakupujeme kakao ze 6 kakaových oblastí, které jsou někdy dále rozděleny do dílčích oblastí a kde každá z nich vlastní svůj místní sklad.

  • Goaso: má 4 dílčí oblasti (Goaso A, B , C a D) a čítá 86 farmářských skupin s 2.301 aktivními farmáři v programu Cocoa Horizons.
  • Kasapin: má 3 dílčí oblasti (Kasapin A, B a C) a čítá 89 farmářských skupin s 2.118 aktivními farmáři v programu Cocoa Horizons.
  • Fosukrum : má 3 dílčí oblasti (Fosukrum A, B a C). Nakupujeme od farmářských skupin z dílčích oblastí Fosukrum B a C s 1.082 aktivními farmáři v programu Cocoa Horizons.
  • Asumura: má 2 dílčí oblasti (Asumura A a B) s 1.257 aktivními farmáři v programu Cocoa Horizons.
  • Dormaa
  • Nkrankwanta

LOKALITA

Pěstování kakaa v Ghaně se soustředí převážně v zeleném tropickém pásu v jižní části pod řekou Volta a táhne se po celé šířce země. Tato oblast nabízí správné klimatické podmínky a prostředí pro růst kakaovníků. Kakao se sklízí ve dvou obdobích: hlavní sklizeň, která začíná v říjnu a končí v lednu. Menší mezisklizeň pak začíná v červenci.

Tetteh Quarschie je považován za prvního člověka, který kolem roku 1870 do Ghany přivezl kakao z nedalekého ostrova Fernando Po (nyní Bioko v Rovníkové Guineji). Po prvních úspěšných pěstitelských pokusech rozvezl lusky a semena svým přátelům a příbuzným, kteří se následně rozhodli pěstováním kakaa zabývat také. A brzy následovali i další farmáři. O několik desetiletí později zaujalo kakao přední příčky na žebříčku exportovaných plodin z Ghany.

CALLEBAUT Ghana map Cocoa Cultivation

VYSLEDOVATELNOST PŮVODU

Ve oblastních skladech v Ghaně je každý příchozí pytel kakaových bobů zaregistrován společně s pěstitelskou skupinou, od níž boby pocházejí. Tyto informace lze nalézt na značce stanice na každém pytli. Výkupní stanice používají analogové / ručně zaznamenávané registry a dokáží přiřadit každý pytel farmáři, který boby vypěstoval. V současné době dokážeme zpracovat veškerá data až do úrovně družstev, které boby převzaly od farmářů. 

 CALLEBAUT Ghana cocoa farmer communities
 CALLEBAUT Ghana cocoa beans.

JAK POSUZUJEME KVALITU BOBŮ

Ve spolupráci s našimi farmáři, Cocoa Horizons a Výborem Ghany pro kakao vykupujeme v Ghaně kvalitní kakaové boby:

incons ivory coast beans

POUZE BOBY Z HLAVNÍ SKLIZNĚ
Kakaové boby z hlavní sklizně jsou větší a mají výraznější chuť. Pro výběr bobů z hlavní sklizně používáme jako měřítko počet dobře vysušených bobů na jednotku hmotnosti: ve 100 gramech by nemělo být více než 100 bobů.

Sun dried cocoa ivory page

POUZE DOBŘE USUŠENÉ KAKAO
Obsah vlhkosti v našich bobech je nižší než 8 %. To zaručuje jejich velmi dobrý stav pro následné skladování a přepravu.

fermented cocoa icon

POUZE DOBŘE FERMENTOVANÉ KAKAO
Každá zásilka kakaových bobů je kontrolována z hlediska kvality, abychom si byli jisti, že boby byly dobře vykvašeny neboli fermentovány. Dobrá fermentace optimalizuje rozvinutí chuti v bobech.

jutte bags icon

POUZE V JUTOVÝCH PYTLÍCH
Juta představuje ideální přirozenou ochrannou bariéru, která však umožňuje bobům během transportu „dýchat“, a brání tak jejich plesnivění během přepravy a skladování.

CO ZNAMENÁ PROGRAM COCOA HORIZONS PRO FARMÁŘE Z GHANY

Cocoa Horizons organizuje školení farmářů na různá témata ve farmářských školách a také na modelových farmách:
- produktivita farmy a diverzifikace plodin
- nejlepší zemědělské praktiky a ochrana životního prostředí
- boj proti dětské práci
- podpora podnikání mezi mladými farmáři a ženami farmářkami

Organizace Cocoa Horizons vyplácí pěstitelům prémie a finanční pobídky za kvalitní kakao a za vyšší výnosy.

Kromě školení Cocoa Horizons podporuje také komunitní programy, jako je financování škol, nemocnic, zdrojů pité vody atd.

VÍCE NA www.cocoahorizons.org

COCOA HORIZONS
CO ZNAMENÁ NAŠE PARTNERSTVÍ PRO PĚSTITELE KAKAA >

CALLEBAUT_traceable_cocoa_horizons

VIDEO PŘÍBĚHY – Z PŘÍSTAVU AŽ K FARMÁŘI
MISTŘI CUKRÁŘI KIRSTEN A HAKAN VÁM UKÁŽOU, JAK VYSLEDOVATELNOST PŮVODU FUNGUJE > >

CALLEBAUT_traceable cocoa beans story Ghana

VIDEO PŘÍBĚHY – OD BOBŮ AŽ K TABULCE V BELGII
CO ZNAMENÁ NAŠE PARTNERSTVÍ PRO PĚSTITELE KAKAA >

 CALLEBAUT_traceable cocoa beans story Belgium