CALLEBAUT_Trace me back_header

VYSLEDUJ
MŮJ PŮVOD

  • Home
  • hlavní stránka Kakao z Ekvádoru

KDE A JAK VYKUPUJEME
KAKAOVÉ BOBY S VYSLEDOVATELNÝM PŮVODEM

Směs kakaových bobů pro naši nejlepší belgickou čokoládu vytváříme z bobů od pěstitelských komunit ze 3 různých zemí. Každý z původů kakaových bobů přispívá k jedinečné, vyvážené chuti našich čokolád svým specifickým způsobem.

Protože všechny boby získáváme přímo od pěstitelských komunit zaregistrovaných v programech Cocoa Horizons, můžeme všem mistrům kuchařům a cukrářům, kteří s našimi produkty pracují, zaručit úplnou vysledovatelnost bobů až k jejich původu.
 

POBŘEŽÍ SLONOVINY GHANA EKVÁDOR

 CALLEBAUT Ecuador cocoa beans

Kakaové boby, které nakupujeme v Ekvádoru, dodávají recepturám naší nejjemnější belgické čokolády příjemně hořké tóny a charakter.

JAK VYKUPUJEME PŘÍMO OD
PĚSTITELSKÝCH DRUŽSTEV V EKVÁDORU

Kakao je jedním z hlavních exportních produktů Ekvádoru. Ještě důležitější ovšem je, že země je hlavním vývozcem kakaa s jemnou chutí a produkuje ho přibližně 60 % z celosvětových výnosů. Kakaové odvětví zaměstnává 5 % aktivní populace ve venkovských oblastech a poskytuje základní obživu rodinám v oblastech kolem pobřeží, na úpatí And a v Amazonii.

 

 CALLEBAUT Ecuador cocoa pods

Přesto na rozdíl od západní Afriky, kde většina farem zabírá přibližně 3 hektary, jsou farmy v Ekvádoru obecně mnohem větší a jsou také jinak organizovány, přičemž v celé zemi je zapojeno přibližně 150.000 rodin. Většina, což je přibližně 70 %, jsou malí producenti, 20 % jsou producenti střední velikosti a zbývajících 10 % připadá na ty velké.

Kakao nakupujeme ve spolupráci s různými místními organizacemi, které se zavázaly k udržitelnému pěstování kakaa a které mají zavedené programy na vyškolování farmářů ke zlepšení jejich příjmů a pracovních podmínek.

 CALLEBAUT Ecuador map Cocoa Cultivation.

VYSLEDOVATELNOST PŮVODU

Organizace, od které kakao nakupujeme, vede záznamy o každém pytli bobů, které od farmářů vykoupí. Dokáže tak vysledovat boby až k farmě, na které byly vypěstovány. V současné době však nedokážeme ještě zpracovat veškerá data, protože většina registrací se provádí ručně a nemá digitalizovanou podobu.

 CALLEBAUT Ecuador cocoa.
 CALLEBAUT Ecuador cocoa cultivation

JAK POSUZUJEME KVALITU BOBŮ

Výkupní organizace, se kterými spolupracujeme, jsou úzce propojeny s místními ekvádorskými komunitami pěstitelů kakaa. Dohlížejí na vývoj úrody na každé jednotlivé farmě a podle velmi přísných standardů hodnotí kvalitu s ohledem na obsah vlhkosti, kvalitu fermentace a absence jakýchkoli nedokonalostí bobů.

Sun dried cocoa ivory page

POUZE DOBŘE USUŠENÉ KAKAO
Obsah vlhkosti v našich bobech je nižší než 8 %. To zaručuje jejich velmi dobrý stav pro následné skladování a přepravu.

fermented cocoa icon

POUZE DOBŘE FERMENTOVANÉ KAKAO
Každá zásilka kakaových bobů je kontrolována z hlediska kvality, abychom si byli jisti, že boby byly dobře vykvašeny neboli fermentovány. Dobrá fermentace optimalizuje rozvinutí chuti v bobech.

jutte bags icon

POUZE V JUTOVÝCH PYTLÍCH
Juta představuje ideální přirozenou ochrannou bariéru, která však umožňuje bobům během transportu „dýchat“, a brání tak jejich plesnivění během přepravy a skladování.

CO ZNAMENÁ PROGRAM COCOA HORIZONS PRO FARMÁŘE Z EKVÁDORU

Cocoa Horizons spolupracuje s místními organizacemi na proškolování místních aktivních pěstitelských komunit. Takováto školení mají různá témata:

- produktivita farmy a diverzifikace plodin

- nejlepší zemědělské praktiky a ochrana životního prostředí 

Organizace Cocoa Horizons vyplácí pěstitelům prémie a finanční pobídky za kvalitní kakao a za vyšší výnosy a podporuje zlepšování pracovních podmínek pěstitelů kakaa v Ekvádoru.

VÍCE NA www.cocoahorizons.org

COCOA HORIZONS
CO ZNAMENÁ NAŠE PARTNERSTVÍ PRO PĚSTITELE KAKAA >

CALLEBAUT_traceable_cocoa_horizons

VIDEO PŘÍBĚHY – Z PŘÍSTAVU AŽ K FARMÁŘI
MISTŘI CUKRÁŘI KIRSTEN A HAKAN VÁM UKÁŽOU, JAK VYSLEDOVATELNOST PŮVODU FUNGUJE > >

CALLEBAUT_traceable cocoa beans story Ghana

VIDEO PŘÍBĚHY – OD BOBŮ AŽ K TABULCE V BELGII
CO ZNAMENÁ NAŠE PARTNERSTVÍ PRO PĚSTITELE KAKAA >

CALLEBAUT_traceable cocoa beans story Belgium