• Home
 • Podmínky použití

Podmínky použití

Váš přístup k tomuto serveru a použití tohoto webu a/nebo jakýchkoli stránek na tomto serveru (dále jen „web“) podléhá následujícím Podmínkám použití. Přístupem k tomuto webu, jeho použitím nebo poskytnutím příspěvků k tomuto webu souhlasíte bez omezení a bez výhrad s následujícími Podmínkami použití.

Vyhrazujeme si právo příležitostně upravovat nebo revidovat tyto Podmínky použití na základě vlastního uvážení, a to prostřednictvím aktualizací tohoto dokumentu. Tyto revize jsou pro vás závazné. Při každém použití tohoto webu si přečtěte Podmínky použití a ujistěte se, že rozumíte aktuálně platným Podmínkám použití. Změněné Podmínky použití jsou platné vždy od data uvedeného ve změněných Podmínkách použití

Označení „společnost Barry Callebaut“ označuje skupinu Barry Callebaut jako subjekt, který odpovídá za web, konkrétně pak společnost Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 CH, Zürich, Switzerland. V případě potřeby může označení „společnost Barry Callebaut“ označovat rovněž jakoukoli jinou přidruženou společnost skupiny Barry Callebaut. Můžete nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře na našem webu.

Používání webu

 • Odesílatel nebo poskytovatel jakéhokoli sdělení nebo obsahu prostřednictvím tohoto webu nebo jiným způsobem společnosti Barry Callebaut (kromě obsahu poskytnutého společností Barry Callebaut) sám výhradně odpovídá za uvedený obsah a informace včetně jejich pravdivosti, zákonnosti a správnosti a také za bezpečnost přenosu. Udělujete společnosti Barry Callebaut právo používat veškerý obsah, který odesíláte nebo jinak přenášíte na web, pro její obchodní účely. Berete na sebe plnou odpovědnost a zavazujete se odškodnit společnost Barry Callebaut v případě jakýchkoli závazků a/nebo škod vzniklých na základě reklamací vyplývajících z vašeho používání webu a přístupu prostřednictvím vašeho připojení k webu.
 • Společnost Barry Callebaut si vyhrazuje právo (ale nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost) odstraňovat, upravovat či doplňovat obsah tohoto webu kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez upozornění kohokoli a ukončit přístup jakéhokoli uživatele k celému webu nebo jeho části.
 • Je povoleno dočasné uložení stránek webu pro účely zobrazení na osobním počítači, monitoru nebo mobilním zařízení. Jakékoli jiné použití je výslovně zakázáno.

Duševní vlastnictví / použití obsahu

 • Je nutné předpokládat, že veškerý obsah, který je na webu k dispozici, je chráněn národními a mezinárodními zákony na ochranu duševního vlastnictví. Díla chráněná autorským právem zahrnují obsah, který je k dispozici na webu, jednotlivě i společně, a také celý zdrojový kód použitý k nasazení webu. Ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, vizuální styl a produkty uvedené na tomto webu podléhají registrované nebo neregistrované ochraně podle obecného práva. Všechny obrázky, videozáznamy, zvukové nahrávky a/nebo jiný obsah na webu jsou buď vlastnictvím společnosti Barry Callebaut, nebo jsou použity s příslušným souhlasem. Výše uvedený obsah nelze používat bez předchozího písemného povolení společnosti Barry Callebaut.
 • Všechny obrázky, videozáznamy, zvukové nahrávky a/nebo jiný obsah lze používat pouze pro nekomerční účely nebo pro účely prohlížení. Společnost Barry Callebaut musí být uvedena jako zdroj, např. „z webu společnosti Barry Callebaut“. Obrázky, videozáznamy, zvukové nahrávky a/nebo jiný obsah, který je vlastnictvím společnosti Barry Callebaut, je zakázáno používat bez uvedení zdroje.

Odpovědnost společnosti Barry Callebaut

 • Web, jeho obsah a produkty či služby nabízené nebo poskytované prostřednictvím webu jsou poskytovány „jak stojí a leží“ a „jak jsou k dispozici“ se všemi chybami.
 • Společnost Barry Callebaut bude vyvíjet přiměřené úsilí, aby na webu uváděla aktuální a přesné informace, nečiní však žádné prohlášení, záruky ani ujištění s ohledem na přesnost, úplnost, vhodnost pro určitý účel nebo neporušení uvedených informací.
 • V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nebude společnost Barry Callebaut v žádném případě odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvláštní nebo sankční škody, ztráty a poškození včetně mimo jiné zranění osob, ztráty zisku, poškození pověsti a/nebo ztráty obchodní příležitosti vyplývající z vašeho přístupu k tomuto webu, jeho použití nebo nemožnosti přístupu k tomuto webu nebo z vašeho spoléhání se na jakékoli informace poskytnuté na tomto webu. Společnost Barry Callebaut nebude zejména odpovídat za jakékoli poškození vašeho počítače či zařízení, viry, které je mohou napadnout a ztrátu dat či jiného majetku v souvislosti s vaším přístupem.

Poskytování a ochrana osobních údajů

 • Použití vašich osobních údajů společností Barry Callebaut a vaše odpovědnost v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou popsány v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete v zápatí webu.
 • Potvrzujete, že internet je otevřená síť a přenos informací v internetu není pod kontrolou společnosti Barry Callebaut.

Odkazy na jiné weby

 • Společnost Barry Callebaut nekontrolovala všechny servery, na které tento web odkazuje, a nenese žádné povinnosti ani odpovědnost za obsah stránek mimo svůj web ani za obsah jiných serverů, na které web odkazuje. Přístup na tyto servery a jejich používání je na vaše vlastní riziko.

Různé

 • Informace o produktech a službách poskytované společností Barry Callebaut prostřednictvím tohoto webu podléhají zákonům Švýcarska. Pokud máte přístup k tomuto webu a/nebo tento web používáte mimo jurisdikci zákonů Švýcarska, odpovídáte za dodržování příslušných místních zákonů a nařízení.
 • Souhlasíte s tím, že zákony Švýcarska budou bez ohledu na konflikt právních principů platit pro všechny záležitosti týkající se používání webu a těchto Podmínek použití. Rozhodnou jurisdikcí v případě sporu budou soudy v Curychu ve Švýcarsku. Tyto Podmínky použití byly naposledy aktualizovány 23. listopadu 2017 a jsou v platnosti od tohoto data.