Jak správně plnit vaše tvarované čokolády

Význam používání správného množství náplně

Než začnete plnit své čokoládové skořápky, ujistěte se, že je vaše náplň dostatečně hladká a tekutá pro snadní plnění sáčkem. Dále ověřte, zda není teplejší, než 28 °C, jinak bude náplň rozpouštět vaše čokoládové skořápky. Plňte každou čokoládovou skořápku zvlášť a snažte se vyhnout šmouhám na hranách vašich čokoládových forem a skořápek náplní, jelikož by mohly způsobovat netěsnosti vašich tvarovaných čokolád.

Plňte každou čokoládovou skořápku přibližně 1,5 mm od horní hrany. Malé naplnění by mohlo vytvářet vzduchové bublinky ve vašich čokoládách po zavření a snížila by se tak jejich životnost. Na druhé straně přílišné naplnění by ztížilo jejich správné uzavření. Po dokončení plnění poklepejte formou proti své pracovní desce pro odstranění veškerých vzduchových bublinek a pak nechte náplň ztuhnout v ledničce při teplotě 14 až 18 °C po dobu nejméně 30 minut.