Význam řádného chladnutí čokolády

Uložte své čerstvě tvarované odlitky čokolády do ledničky s dobrou ventilací vzduchu při teplotě 14 až 16 °C po 30 minut (nebo i déle u velkých odlitků čokolády) a nechte je zcela zkrystalizovat. Položte formu dnem na bok pro udržení zbytkového tepla ve formě, jinak by mohla čokoláda chladnout příliš pomalu a zešednout.

Pak zkontrolujte, zda se čokoláda ve formě dostatečně smrštila. To je velká výhoda průhledných polykarbonátových forem: můžete snadno sledovat proces chladnutí. Pokud čokoláda i nadále vykazuje tmavší místa, vyžaduje další chladnutí. Před pokusem o vyjmutí vašeho odlitku čokolády z formy se ujistěte o rovnoměrném smrštění čokolády.

Podívejte se na naše návodná videa o skladování hotových výrobků a vytváření odlitků čokolády, kde zjistíte správné způsoby skladování a chlazení.