Podívejte se na nejnovější data a fakta


co můžeme společně změnit

Společně s nadací Cocoa Horizons podporujeme pěstitele v západní Africe. Díky nám mohou tito drobní pěstitelé rozvinout své malé hospodářství a vybudovat prosperující kakaové plantáže. Motivujeme i mladou generaci zůstat u tohoto řemesla, stát se nezávislými a uživit své rodiny.

Report z kakaových plantáží

PROČ SPOLUPRACUJEME S NADACÍ COCOA HORIZONS?

  • Sledujeme proces udržitelnosti kakaa od pěstitelů až po první uskladnění
  • Záležitosti spojené s pěstováním kakaa mají naši plnou pozornost - od produktivity až po rozvojové aktivity v komunitách
  • Využití finančních příspěvků je transparentní a ověřené třetí stranou
  • Na výsledky orientované týmy pracující přímo s farmáři
  • Získáváme zpětnou vazbu přímo od jednotlivých pěstitelů, kterým se dostává požadované podpory

NEJNOVĚJŠÍ POKROKY

83 skupin pěstitelů zapsáno do programů Cocoa Horizons
>> 20 nových tento rok

73,468 pěstitelů registrováno v Cocoa Horizons
>> z čehož 11,534 pěstitelů jsou ženy

78,546 tun kakaa vypěstováno v rámci Cocoa Horizons
>> z toho 42,590 tun minulou sezónu

71,359 pěstitelům bylo poskytnuty kurzy týkající se správných zemědělských praktik, podnikání a vzdělávání

560 členů komunit vyškoleno a akreditováno v rámci prořezávání, ošetřování a stříkání stromů

10,012 pěstitelů začleněných do příslušných programů mají přístup k různým balíčkům podpory (kurzy, nářádí, sazenice, finance)

132 žen zaujímá manažerské pozice v pěstitelských skupinách zastřešených nadací Cocoa Horizons

 CALLEBAUT Sustainability tools Intro 2020

Dejte svým zákazníkům vědět.

Jste čokolatiér, cukrář, pekař, či vlastníte restauraci? Ukažte svým klientům, že dáváte přednost belgické čokoládě z udržitelných zdrojů, a že podporujete pěstitele kakaa v jejich řemeslu.

Přejít k předmětům

Dostaňte se na výsluní pomocí našich předmětů

Jste čokolatiér, cukrář, pekař, či vlastníte restauraci? Ukažte svým klientům, že dáváte přednost belgické čokoládě z udržitelných zdrojů, a že podporujete pěstitele kakaa v jejich řemeslu.

 

Přejít k předmětům

OBJEVTE PŘÍBĚHY

OD ŘADOVÝCH PĚSTITELŮ KAKAA K MISTRŮM SVÉHO OBORU

PODPORA ŽEN V ZEMĚDĚLSTVÍ

PODPORA ROZVOJE NOVÉ GENERACE MLADÝCH PĚSTITELŮ