Menu
  • Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is de ambitie van het Growing Great Chocolate™ programma?
Het grootste deel van de volledige cacaovoorraad wordt geteeld in West-Afrika, in enkele van de armste streken op de wereld. Het inkomen van de bevolking hangt er af van de landbouw en de natuurlijke bronnen. Cacao is een complex gewas met hoge eisen: de juiste omstandigheden, veel verzorging en een speciale groeitechniek.
Callebaut® begrijpt dat deze factoren de toekomst van cacao in gevaar brengen en lanceerde daarom het Growing Great Chocolate™ programma. Door een direct partnership te realiseren met coöperatieven van cacaoboeren wil Callebaut® van cacaoteelt een duurzame bron van inkomsten maken voor de cacaoboeren en hun families.

^ top

Hoe draagt Callebaut® bij aan een hoger inkomen voor de cacaoboeren?
We hebben een rechtstreekse relatie opgebouwd met geselecteerde boerencoöperatieven in West-Afrika, die ongeveer 40.000 cacaoboeren vertegenwoordigen. Callebaut® betaalt de cacaobonen rechtstreeks aan deze coöperatieven, waardoor de boeren gegarandeerd een eerlijke prijs krijgen zonder die te moeten delen met tussenpersonen of handelaars.

^ top

Hoe werkt ons partnership met de boeren?
Het partnership tussen Callebaut® en de coöperatieven van cacaoboeren wil van de cacaoteelt een rechtstreekse, duurzame bron van inkomsten maken voor de cacaoboeren en hun families.
Eerst wordt gecontroleerd of de coöperatieve in aanmerking komt. Na positief advies ondertekenen zowel Callebaut® als de deelnemende coöperatieve een charter waarin elke partij zich engageert voor een gedragscode die een duurzame cacaoteelt ondersteunt. Het bekrachtigt een wederzijds engagement om samen te werken en de kwaliteit van de cacao, de boerderijen en de levensstandaard van de boeren en hun families te verbeteren.

^ top

Wat houdt de opleiding van de boeren precies in?

In Farmer Field Schools worden de boeren van de deelnemende coöperatieven opgeleid in betere teeltmethoden en landbouwpraktijken.
Aangesloten boeren leren er alle aspecten van de cacaoteelt, zoals:
• gezonde bodembeheertechnieken;
• overstappen van monocultuur naar gemengde teelt;
• plantages verjongen met nieuwe bomen en enttechnieken;
• beperken van chemische middelen;
• natuurlijke ongediertebestrijding;
• onkruid wieden en snoeien;
• boomverjonging;
• diversiteit aan gewassen.
Goede gewassen zijn de eerste stap naar kwaliteitsvolle cacaoteelt. Door hun kwaliteit en kwantiteit in deze landen te verbeteren, helpen we mee aan een duurzame toekomst voor zowel de gewassen als de cacaoteelt van de boeren.

^ top

Hoe garanderen we een eerlijke prijs voor de cacaobonen?
De coöperatieven van cacaoboeren kunnen hun gewassen verkopen aan de hoogste bieder op de markt. Zo krijgen ze de beste prijs voor hun cacaobonen en kunnen ze investeren in materiaal, logistiek en andere belangrijke aanwinsten voor het teeltproces.

^ top

Wat betekent Growing Great Chocolate™ voor jouw zaak of bedrijf?
Voortaan kan je je klanten met Callebaut® Finest Belgian Chocolate duurzame producten aanbieden. Growing Great Chocolate™ ondersteunt cacaobonen die afkomstig zijn van duurzame teelten.

^ top

Welke claim mag jij maken op je producten?
Je kan nu op alle creaties die je met Callebaut® Finest Belgian Chocolate maakt een sticker of vermelding op de verpakking toevoegen met de boodschap: ‘Ondersteunt duurzaam geteelde cacao.’

^ top

Welke meerwaarde biedt deze transparantie voor jou?
Met Callebaut® Finest Belgian Chocolate ben je er zeker van dat elke cacaoboon voor je blokken of Callets™ cacaocoöperatieven ondersteunt die duurzame cacao telen.

^ top

Wat is het effect voor jouw chocolade?
Op dit moment zijn we een van de weinige chocolademakers die ook in de toekomst geweldige chocolade kunnen blijven garanderen. We willen ons engagement voor Callebaut® Finest Belgian Chocolate met zijn wereldbefaamde geweldige smaak, kwaliteit en bewerkbaarheid vandaag en ook morgen nakomen. Dat is alleen mogelijk als we ons actief inzetten voor de cacaoteelt en partnerships aangaan met de coöperatieven van cacaoboeren. Tot nu toe doet geen enkele andere Belgische chocolademaker ons dat na.

^ top

Is het Growing Great Chocolate™ programma een certificatieprogramma?
Growing Great Chocolate™ is een programma van Callebaut®. Het werkt rechtstreeks met coöperatieven van cacaoboeren, focust op het telen van kwaliteitscacao en wil van de cacaoteelt een duurzame bron van inkomsten maken voor de boeren. Door een charter te ondertekenen, verbinden zowel Callebaut® als de geselecteerde coöperatieven zich tot de beste praktijken en ethische codes die een duurzame cacaoteelt ondersteunen. Chefs die met Callebaut® Finest Belgian Chocolate werken, kunnen de claim 'Onze chocolade ondersteunt duurzaam geteelde cacao' gebruiken zonder een certificaat aan te vragen.

^ top

Wat is het verschil tussen het Growing Great Chocolate™ programma en Fairtrade?
Callebaut® steunt de Fairtrade filosofie voor de ontwikkeling van benadeelde, kleinschalige boeren. Daarom hebben we chocolade met Fairtrade certificaat toegevoegd aan ons ruime aanbod. Geïnspireerd door de ambities van Fairtrade voor een groot aantal gewassen wil Callebaut® zijn toewijding ook naar de cacaoteelt uitbreiden. Growing Great Chocolate™ mikt erop de kwaliteit van de cacaobonen te verbeteren, waardoor de boeren hun inkomen zien stijgen en de lokale gemeenschappen ondersteund worden om hun leefomstandigheden te verbeteren.

^ top

Waarom is niet alle Callebaut® chocolade duurzaam?
Deze ontwikkeling is een eerste grote stap. Finest Belgian Chocolate, ons grootste chocoladeassortiment, ondersteunt nu duurzaam geteelde cacao. Voor andere chocolades, zoals Origin of Finest Selection, moeten we cacaobonen halen uit andere regio's buiten dit programma om de unieke smaak van deze chocolades te creëren. Na verloop van tijd willen we ons duurzame teeltprogramma uiteraard uitbreiden naar meer landen en regio's.

^ top

Is Growing Great Chocolate™ uniek?
Callebaut® is de enige Belgische maker van chocoladecouvertures met toegewijde expertise van boon tot chocolade. We breiden deze expertise nu nog verder uit via ons engagement voor een duurzame cacaoteelt. Dat maakt het programma mogelijk en uniek.

^ top

Hoe breiden we het programma verder uit?
Om de uitvoering en voortdurende verbetering van het Growing Great Chocolate™ programma te verzekeren, stelt Callebaut® duidelijke doelstellingen en criteria voorop. We werken hard om de hoeveelheid cacao, Farmer Field Schools, managementopleidingen voor de coöperatieven, financiering en algemene bijdragen aan onderwijs en gezondheidszorg te doen toenemen.

^ top

 

We gebruiken cookies om ons te helpen uw ervaring op onze websites verbeteren. Wilt u cookies accepteren? Accepteren Meer info