Menu
  • De levenskwaliteit verhogen

    TOEGANG TOT ONDERWIJS EN GEZONDHEIDSZORG VERBETEREN

De levenskwaliteit verhogen

“Onze kinderen leren veel, omdat ze nu naar school gaan. Zij worden klaargestoomd om iets met hun leven te doen.”

Martine Boni Tia – cacaoboer en mama

Fundamenteel: gezondheidszorg en onderwijs

Een van de doeleinden van het Growing Great Chocolate™-programma is de toegang tot onderwijs en fundamentele gezondheidszorg in cacaoteeltgemeenschappen in West-Afrika te verbeteren. Er heerst vaak een gebrek aan deftige scholen, bekwame leerkrachten, medische faciliteiten en materiaal, zuiver water en energiebronnen.

MEDISCHE BEHOEFTEN
Growing Great Chocolate™ van Callebaut® maakt integraal deel uit van het MVO-programma Quality Cocoa for a Better Life. Dit programma helpt coöperatieven te beantwoorden aan enkele van de basisbehoeften op het gebied van gezondheidszorg van hun leden. Het programma financiert en verdeelt het ganse jaar muggennetten, medeorganiseert de distributie van medische kits aan cacaoboeren en financiert inentingscampagnes in verschillende cacaoteeltgemeenschappen.

MEDEFINANCIERING VAN SCHOLEN
Omdat er in afgelegen boerengemeenschappen in West-Afrika vaak een gebrek is aan scholen en bekwame leerkrachten, hechten we veel belang aan het onderwijs van de kinderen van cacaoboeren. Het programma ondersteunt de organisatie van opleidingsactiviteiten en bewustmakingsactiviteiten om boeren en coöperatievertegenwoordigers attent te maken op het probleem van de kinderarbeid.

Het programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat rechtstreeks door Callebaut® gesteund wordt, huldigde in 2009 een nieuwe secundaire school in. Met de steun van andere partners groeide de school uit tot een dorpsleercentrum voor alle leeftijden, zodat honderden extra mensen ervan konden gebruikmaken. In 2010 werden in samenwerking met twee coöperatieven en de lokale overheidsinstellingen twee bouwprojecten voor dorpsscholen opgestart. De scholen openden hun deuren in 2011 en 2012.

Dit is nog maar het begin. Op lange termijn willen we deelnemende coöperatieven steunen om basisscholen te bouwen in cacaoteeltgemeenschappen die er zelf geen hebben. Elke professional die met het Finest Belgian Chocolate-gamma van Callebaut® werkt, steunt automatisch dit programma en draagt zo bij aan duurzame cacaoteelt voor vandaag en morgen.

"Dankzij het programma kunnen we muggennetten en schoolkits onder de boerengezinnen verdelen."

Claude Yapo Seka - Cacaoboer / voormalige algemene COOPAF-secretaris

We gebruiken cookies om ons te helpen uw ervaring op onze websites verbeteren. Wilt u cookies accepteren? Accepteren Meer info